Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Poznaj swoje prawa

isp.policja.pl

Według danych Biura Kontroli KGP w 2017 r. odnotowano 2122 przypadki czynnej napaści na policjantów i policjantki. W 1667 przypadkach nie doszło do obrażeń ciała, w 448 doszło do lekkiego, a w siedmiu do ciężkiego uszkodzenia ciała.

Dynamika czynnych napaści jest niejednolita, np. w garnizonie stołecznym w 2015 r. odnotowano 185 czynnych napaści, a w 2017 r. już 304. Nie wiadomo, czy nie funkcjonuje tu ciemna liczba, czyli sytuacje, które można było zakwalifikować jako czynną napaść, naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie, ale zdarza się też, że policjanci świadomie rezygnują z prawnej ścieżki dochodzenia sprawiedliwości, w tym kompensaty finansowej. Ma to zmienić projekt edukacyjno-informacyjny prowadzony przez pełnomocnika komendanta głównego Policji ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza. Na portalu isp.policja.pl powstała zakładka, w której będą zamieszczane materiały dotyczące zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Są już tam informacje o ochronie prawnej policjantów w prawie karnym i cywilnym, przygotowane przez ekspertów z SP w Słupsku i Katowicach.

– To pierwsza odsłona przygotowanych materiałów informacyjnych, liczymy na sugestie, ewentualne korekty czy nowe pomysły ze strony funkcjonariuszy – mówi mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. – Niedługo uruchomimy regionalne punkty kontaktowe, które będą doradzały w dochodzeniu swoich praw w sytuacji bezprawnych naruszeń, których staliśmy się ofiarami. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy skarga lub zawiadomienie o przestępstwie złożone przeciwko nam okazały się kłamstwem czy pomówieniem, warto sięgnąć po prawną drogę retorsji, w tym zadośćuczynienia finansowego za utratę wizerunku, autorytetu, krzywdy moralne, zniszczony mundur czy też koszty leczenia.

Art. 23 kodeksu cywilnego mówi: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Czy policjanci i policjantki na pewno wiedzą, jakie możliwości daje im ten artykuł? Czy kiedy podczas służby ktoś bezkarnie gestykulował, znieważał policjanta, popychał go, próbował przewrócić, to czy poniósł prawne konsekwencje swoich zachowań? To, co można zrobić, to przede wszystkim w sposób zdeterminowany, także przy wsparciu przełożonych, dochodzić sprawiedliwości, korzystając z dostępnych możliwości prawnych. A te warto poznać.

oprac. AW