Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Śpij kolego...

Na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji przybyło pięć nowych nazwisk. Obecnie widnieje tu już 118 imiennych tabliczek policjantów i policjantek, którzy oddali życie na służbie. Ceremonia odsłonięcia nowych epitafiów odbyła się w ramach uroczystości upamiętniających 99. rocznicę powołania Policji Państwowej.

„Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – ponad stu policjantów, których nazwiska umieszczone są na Tablicy Pamięci, rotę ślubowania wypełniło do końca, poświęcając to, co mieli najcenniejszego – własne życie. Zostawili pogrążonych w smutku rodziców, małżonków, dzieci… Odeszli, ale pamięć o Nich pozostanie.

TABLICA I KSIĘGA PAMIĘCI

Tablica Pamięci jest w centralnym punkcie gmachu KGP, tuż przy wejściu do Sali Generalskiej. Wszystkie oficjalne delegacje odwiedzają to miejsce. Jedna pod drugą tabliczki z nazwiskami policjantów, którzy zginęli na służbie, otoczenie, przyciemnione światła, skłaniają do zadumy.

Co roku obchody Święta Policji rozpoczynają się oddaniem hołdu funkcjonariuszom, którzy stracili życie na służbie. Uroczystość przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” honoruje naszych antenatów, którzy zostali zamordowani w 1940 r. w ZSRR. Ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci i wpięcie nowych kart do Księgi Pamięci to hołd złożony koleżankom i kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę. Uroczystość jest niezwykle wzruszająca, padają zapewnienia o pamięci i wsparciu, są serdeczne uściski, ciepłe słowa i ocierane ukradkiem łzy.

CEREMONIA

W tym roku uroczystość odbyła się 19 lipca. Przybyli na nią najbliżsi nieżyjących policjantów, którzy otrzymali kopie Kart Pamięci i którzy własnoręcznie odsłaniali tabliczki epitafijne. Oprawione kopie kart trafiły także do rąk komendantów macierzystych jednostek poległych.

W uroczystości uczestniczyli: komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. dr. Andrzejem Szymczykiem i nadinsp. Heleną Michalak, szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Ciechowski, kierownictwo Gabinetu Komendanta Głównego Policji z jego dyrektorem mł. insp. Sławomirem Litwinem na czele oraz komendanci garnizonów, z których pochodzili polegli. Obecni byli także przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – prezes zarządu Irena Zając i przewodniczący rady nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek, który jest także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, poprowadził modlitwę w intencji zmarłych. Modlili się także: ewangelicki biskup polowy WP Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot, który jest także kapelanem KGP, oraz naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot.

Przy Tablicy Pamięci stanął posterunek honorowy. Wieńce złożyli członkowie kierownictwa Policji, MSWiA i duchowieństwo oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na zakończenie sygnalista z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji zagrał melodię „Śpij kolego”, a zebrani minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Na Tablicy Pamięci przybyło pięć nowych nazwisk funkcjonariuszy – od bardzo młodych policjantów, z niewiele ponadrocznym stażem, do wyższych oficerów, którzy w Policji służyli prawie 26 lat. Prezentujemy ich sylwetki.

Asp. Jakub Brysz – z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie urodził się w 1982 r. W Policji służył od 2008 r. Zaczynał w ogniwie patrolowo-interwencyjnym KP w Zabierzowie (KPP w Krakowie), by potem trafić do SPAP w Krakowie. Służył także w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP, a od września 2012 r. ponownie w SPAP w Krakowie, tym razem nie w zespole bojowym, lecz minersko-pirotechnicznym. 23 maja 2017 r. podczas szkolenia specjalistycznego z zakresu wykonywania prac podwodnych policjant stracił przytomność pod wodą i mimo akcji ratunkowej zmarł.

Mł. insp. Piotr Tomkiewicz – komendant KP w Szprotawie (KPP w Żaganiu) urodził się w 1971 r. Do służby w Policji został przyjęty w 1991 r. Zaczynał w plutonie patrolowym KRP w Żaganiu. Ukończył studia w WSPol. w Szczytnie i trafił do sekcji dochodzeniowo-śledczej KPP w Żaganiu. Od 2005 r. był komendantem KP w Iłowej, a w 2013 r. objął stanowisko komendanta KP w Szprotawie. 16 marca 2017 r., jadąc na kontrolę nad służbami patrolowymi, zauważył podejrzany samochód poruszający się bez świateł, który wyłonił się z lasu. Było już po zmroku, komendant poinformował o sytuacji dyżurnego i podjął pościg. Niestety, interwencja okazała się tragiczna, policjant zjechał na lewą stronę jezdni i uderzył w drzewo, ponosząc śmierć na miejscu. Prawdopodobną przyczyną zmiany toru jazdy był zawał serca, którego komendant doznał tuż przed wypadkiem.

Podkom. Mariusz Koziarski – instruktor Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu urodził się w 1977 r. Do Policji trafił w 2003 r. Przez cały okres służby związany był z jednostkami kontrterrorystycznymi. 2 grudnia 2017 r. w czasie wolnym od służby został powiadomiony o ogłoszeniu alarmu bojowego. Natychmiast stawił się w jednostce i został wyznaczony na dowódcę pięcioosobowego zespołu bojowego, który miał zatrzymać niebezpiecznego sprawcę znajdującego się w kontenerze z bankomatem w Wiszni Małej. Podczas akcji doszło do wymiany ognia, podczas której dowódca zespołu poniósł śmierć na miejscu.

St. sierż. Magdalena Dolebska – z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krasnymstawie urodziła się w 1984 r. Służbę w Policji pełniła od 2012 r. Zaczynała w Zespole Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Krasnymstawie, by w 2014 r. przejść do ruchu drogowego. 18 października 2017 r. obsługiwała zdarzenie drogowe w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. Na stojący radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi najechał inny samochód. Policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.

St. post. Tomasz Trejta – z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji KP w Kłomnicach (KMP w Częstochowie) urodził się w 1985 r. W Policji służył od 2012 r. Był policjantem w służbie przygotowawczej. 21 listopada 2013 r. zginął w wypadku drogowym, kiedy jadący z nadmierną prędkością samochód uderzył w stojący, oczekujący na wjazd na skrzyżowanie, radiowóz. Tomasz Trejta był kierowcą radiowozu, zginął na miejscu. Siedzący obok kolega, z którym pełnił służbę, doznał ciężkich obrażeń.

Cześć Ich pamięci!

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor