Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

ŚWIĘTO POLICJI 2018

Obchody centralne

Jesteście ludźmi niezwykłymi! – tymi słowami przywitał komendant główny przybyłych na uroczystości na pl. Piłsudskiego policjantów

Gen. insp. Jarosław Szymczyk

Kontynuujmy to, co skuteczne – rozmowa z komendantem głównym Policji

Nominacje generalskie

Nowi generałowie – wręczenie aktów nominacji odbyło się na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

CBŚP i BSWP

Sztandar dla CBŚP – powitanie sztandaru ufundowanego w dowód uznania dla tej formacji

Pierwsze święto w BSWP – uroczysta zbiórka policjantów i pracowników nowo powstałego biura

Odsłonięcie tabliczek epitafijnych

Śpij kolego… – na Tablicy Pamięci w KGP przybyło pięć nowych nazwisk

„Młody Bohater”

Dzieciaki pomagają – prezydent Andrzej Duda odznaczył osiemnaścioro nowych laureatów nagrody „Młody Bohater”

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Zwykli niezwykli policjanci – laureaci XI edycji konkursu

Piknik rodzinny

Sobota na Agrykoli – święto to nie tylko oficjalne uroczystości, ale również dużo sportu, muzyki i wspólnej zabawy

W kraju

Wojewódzkie obchody tegorocznego Święta Policji w garnizonach i szkołach Policji

Uroczysty apel w Łapach i w Suwałkach

Sztandary dla komend Policji

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe – Garda 2018

KRAJ

Rozmaitości

OCHRONA PRAWNA POLICJANTÓW

isp.policja.pl

Poznaj swoje prawa – czynne napaści na policjanta – dochodzenie sprawiedliwości

PARAFIADA 2018

Więzy przyjaźni – zacieśniane przez współzawodnictwo sportowe, konkursy i warsztaty artystyczne

PAMIĘĆ

Rozmaitości

HISTORIA

Policyjne kalendarium – sierpień w latach 1928, 1978 i 1998

SPORT

Rozmaitości

Pływacy dla kolegi – oddali cześć tragicznie zmarłemu kom. Wacławowi Lejko

ROZRYWKA

Kryminał toruński

Walka dobra ze złem – rozmowa z Marcelem Woźniakiem

Pechowy konwój – fragment kryminału Marcela Woźniaka „Mgnienie”

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W PRAKTYCE

Dwa nowe wydawnictwa – kolejna część komiksu i 12. wydanie specjalne „Policji 997”

U NAS

Sierpień 2018 – zapowiedzi imprez i uroczystości

zdj. i zdj. na okładce Paweł Ostaszewski