Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jesteście ludźmi niezwykłymi!

W całym kraju obchodziliśmy 99. rocznicę powołania Policji Państwowej. Uroczystości odbywały się we wszystkich garnizonach. Centralne Obchody Święta Policji zorganizowano w Warszawie, a Patronatem Honorowym objął je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

24 lipca 1919 r. Sejm II Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o Policji Państwowej, tworząc nową formację dla zapewnienia bezpieczeństwa w odradzającej się, po 123 latach niewoli, Polsce. Sejm Ustawodawczy uchwalał wtedy najważniejsze uregulowania ujednolicające zasady funkcjonowania na obszarze ziem, na których jeszcze do niedawna obowiązywały trzy różne porządki prawne. Był to gorący czas, w którym Polska musiała bronić swoich granic przed nawałą sowiecką i walczyć na wielu frontach, by nie utracić dopiero co odzyskanej wolności. 99. rocznica powołania Policji Państwowej i przypadające stąd Święto Policji zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018.

PAMIĘĆ I MODLITWA

Jak zwykle oficjalne obchody rozpoczęły się od złożenia wieńca przez kierownictwo Policji przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. Hołd zamordowanym w ZSRR przedwojennym funkcjonariuszom oddali: komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. dr. Andrzejem Szymczykiem, nadinsp. Janem Lachem i nadinsp. Heleną Michalak, która kilka dni później została mianowana komendantem wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Również 19 lipca br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci w KGP (piszemy o tym szerzej na s. 14) oraz spotkanie w komendzie głównej z laureatami Konkursu „Policjant, który mi pomógł” (poświęcamy mu w tym wydaniu s. 18).

Po południu w Cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w intencji wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz za dusze poległych policjantów. Modlitwom z błogosławieństwa arcybiskupa prof. Jerzego (Pańkowskiego), prawosławnego ordynariusza wojskowego, przewodniczył jego zastępca ks. płk Aleksy Andrejuk wraz z kapelanami różnych służb, w tym naczelnym prawosławnych kapelanem Policji ks. Andrzejem Bołbotem. W nabożeństwie uczestniczyli dyrektorzy biur KGP, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół. Kierownictwo KGP reprezentowała nadinsp. Helena Michalak.

GENERALSKIE ŻYCZENIA

W samo południe 20 lipca br. rozpoczęły się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystości centralne. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza wystawiono policyjny posterunek honorowy. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej i podniesienie flagi państwowej na maszt rozpoczęły ceremonię. Na trybunie honorowej obok kierownictwa Policji znaleźli się znamienici goście. Obecni byli m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, dyrektor wykonawczy Europolu Cathrine de Bolle, szefowie zaprzyjaźnionych służb oraz liczne delegacje zagranicznych policji, z takich krajów, jak: Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Litwa, Mołdawia, Grecja, Austria, Belgia, Ukraina i Rumunia. Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powitał także emerytów i rencistów policyjnych, z byłymi komendantami głównymi formacji na czele.

– Przede wszystkim witam was, drogie koleżanki i koledzy, funkcjonariusze i pracownicy Policji – zwrócił się z kolei do zebranych na placu. – Jesteście ludźmi niezwykłymi, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur, aby pełniąc trudną, pełną poświecenia, odpowiedzialności i odwagi służbę, nieść mieszkańcom naszej ojczyzny, ale także wszystkim, którzy do nas przybywają, tę jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa.

Generał Jarosław Szymczyk przytoczył wyniki badań, z których wynika, że 86 proc. pytanych rodaków odpowiedziało, że Polska jest krajem bezpiecznym, a 93 proc. stwierdziło, że w okolicy ich miejsca zamieszkania żyje się bezpiecznie. Komendant główny podziękował rządowi za możliwość korzystania z programu modernizacji służb mundurowych.

– To dzięki temu w przyszłym roku będzie kolejna podwyżka uposażeń, po której funkcjonariusze i pracownicy Policji w porównaniu do okresu sprzed 3 lat będą zarabiać o 800 zł więcej – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk. – I mam pełną świadomość tego, że nie jest to, co nas satysfakcjonuje, ale zapewniam, że pan minister Joachim Brudziński również ma tę świadomość.

Na zakończenie generał Jarosław Szymczyk podziękował rodzinom i najbliższym policjantów i przekazał swoje tradycyjne życzenia dla funkcjonariuszy.

 – Życzę, abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu i aby w tym domu zawsze czekał na was ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu!

NA PLACU MARSZAŁKA

Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na nominacje generalskie wręczone przez prezydenta RP Andrzeja Dudę pięciu oficerom, którym szable generalskie podarował minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Komendant główny został awansowany do stopnia generalnego inspektora (szerzej piszemy o tym na s. 8 i 11). Prezydent Polski udekorował także dziesięcioro policjantów „Medalem za Długoletnią Służbę” – dwie osoby złotym, cztery srebrnym i dwie brązowym odznaczeniem. Przed trybunę honorową wystąpili z kolei laureaci Konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którzy odebrali honorowe statuetki i gratulacje (szerzej na s. 18).

Potem przyszedł czas na wręczenie Medali „Młody Bohater”, nagród konkursu prowadzonego przez MSWiA. Osiemnaścioro dzieci zostało wyróżnionych za uratowanie życia lub zdrowia innych. Tym samym grupa laureatów Akcji „Młody Bohater” wzrosła do 101 (więcej o tym wydarzeniu piszemy na s. 16).

Komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej odebrał ślubowanie od policjantów OPP w Warszawie, a komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoim pierwszym zastępcą nadinsp. dr. Andrzejem Szymczykiem promowali na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

– Dzięki Waszej służbie dla ojczyzny Polska jest państwem bezpiecznym – zwrócił się do zebranych prezydent RP Andrzej Duda. – Ogromnie za to z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich naszych rodaków w tym dniu, gdy obchodzimy święto polskiej Policji, chciałem Państwu podziękować – funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym Policji, ale także i państwa rodzinom. To bardzo trudna służba. To czasem też niebezpieczna służba.

Prezydent nawiązał do pogrzebu asp. Marka Mieczkowskiego z KPP w Chełmnie, który odbył się dzień wcześniej w Grudziądzu. Policjant zginął 13 lipca br. podczas patrolu motocyklowego.

– Jestem ogromnie dumny, że w 2016 roku mogłem zapowiedzieć Program modernizacji służb mundurowych – powiedział prezydent. – I to, że polska Policja otrzyma wsparcie – zarówno bezpośrednio to finansowe w postaci wzrostu uposażeń, jak i wsparcie w nowe wyposażenie, nową infrastrukturę, nowy sprzęt. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich – tego z całego serca państwu i sobie życzę. Szczęść Boże polskiej Policji, jej funkcjonariuszom i pracownikom!

Podczas uroczystości lektor odczytał list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, a sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot zapoznał zebranych z pismem premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w swoim wystąpieniu powiedział:

– Mam świadomość, że Program modernizacji służb mundurowych, że te 6 mld zł, które popłyną do polskiej Policji do 2019 r., to kwota dalece niewystarczająca. I również przyłączam się do podziękowań pana generała kierowanych do strony społecznej, do związkowców za to, że rozmawiają, drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte. Jestem też upoważniony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby zadeklarować, że jeżeli tylko pozwolą na to możliwości finansowe budżetu państwa, to nie poprzestaniemy na tym programie. Będziemy szukać dalej środków. Jako politycy musimy być skrzętni i grosz publiczny oglądać dwa razy, zanim go wydamy, ale na jednej rzeczy na pewno nie należy oszczędzać – na bezpieczeństwie. Również na waszym, drogie policjantki i policjanci, na waszym bezpieczeństwie, bo bezpieczny, dobrze wyposażony funkcjonariusz polskiej Policji to bezpieczni obywatele.

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Część oficjalną zakończył pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i defilada pododdziałów. W końcu przyszedł czas na gratulacje i uściski od najbliższych, które odbierali nowi podkomisarze Policji oraz ci, którzy w szeregi formacji dopiero wstąpili. Wszyscy chętni mogli zwiedzić stoiska promocyjne Policji. Prezydent RP Andrzej Duda i gen. insp. dr Jarosław Szymczyk odwiedzili m.in. stoisko Biura Komunikacji Społecznej KGP, gdzie komendant główny Policji zaprezentował głowie państwa szeroką gamę wydawnictw policyjnych (s. 2).

WALCZYĆ ZE ZŁEM

W sobotę 21 lipca br. w Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” i na terenach wokół odbył się festyn rodzinny połączony z imprezami sportowymi (relację zamieściliśmy na s. 20). W niedzielę natomiast w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odprawiono Eucharystię w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji, którą transmitował I Program Polskiego Radia. Mszy przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek, który jest jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Razem z nim w celebrze wzięli udział kapelani Policji, m.in. ks. Józef Jachimczak z KSP oraz naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot z KGP. W modlitwie uczestniczyli dyrektorzy biur w KGP, komendanci wojewódzcy oraz kierownictwo KGP z gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem na czele oraz licznie przybyli policjanci i pracownicy Policji.

– Dziś stajecie przed Bogiem, prosząc o Jego wsparcie i błogosławieństwo – powiedział w homilii bp Józef Guzdek. – Niech On napełni wasze serca pokojem. Niech pomoże odzyskać siły i uwierzyć, że Bóg nadal potrzebuje strażników dobra wspólnego. On jest po waszej stronie i wspiera was w tym, aby ostatecznie zło zostało pokonane przez dobro.

Krajowy duszpasterz Policji przywołał postać ppłk. Arnauda Beltrame’a, francuskiego policjanta, a dokładnie oficera Francuskiej Żandarmerii Narodowej, który w marcu br. dobrowolnie zaoferował siebie w zamian za jedną z zakładniczek przetrzymywanych przez islamskiego terrorystę w Trebes.

– Dziś Polska woła o stróżów prawa, którzy mają prawe sumienia i moralny kręgosłup – powiedział bp Józef Guzdek. – Polska woła o funkcjonariuszy, którzy są zdeterminowani, aby walczyć ze złem, woła o takich policjantów, którzy gotowi są do końca wypełnić rotę ślubowania i zaryzykować swoim zdrowiem, a nawet poświęcić swoje życie w obronie człowieka, który oczekuje pomocy. Potrzeba nieustannej formacji serc i umysłów, wielkiej mądrości, odpowiedzialności i samokontroli tych, którzy decydują się służyć w szeregach polskiej Policji.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor i Marek Krupa (1)