Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

HISTORIA

Święto Niepodległości a Policja Państwowa

11 listopada – to dla Polaków data szczególna

KRAJ

W MSWiA

Na straży zdrowia i życia – odznaczenia i nagrody dla funkcjonariuszy

W Wyższej Szkole Policji

Inauguracja roku akademickiego

PROSPOŁECZNE DZIAŁANIA POLICJI

Konferencja w WSPol.

W służbie społeczeństwu – „Wizerunek służby – tradycja, współczesność, przyszłość”

KRAJ

Rozmaitości

DOSKONALENIE ZAWODOWE

X finał zawodów

Dzielnicowy roku 2017 – najlepszy okazał się dzielnicowy z garnizonu opolskiego

RUCH DROGOWY

Akcja informacyjno-edukacyjna

Świeć przykładem! – odblaski mogą uratować życie pieszym

LOGISTYKA

Modernizacja

Inwestycje na Podkarpaciu – program modernizacji służb mundurowych

SZKOLENIE

Niepełnosprawni interesanci Policji

Bariery są w nas – komunikacja z osobami niepełnosprawnymi

DZIEŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

Przeciw współczesnemu niewolnictwu – zjawisko handlu ludźmi nie maleje

GRANATOWA REWOLUCJA

Ciąg dalszy

Mundury specjalne – jednostki AT będą miały jednakowe umundurowanie

TERRORYZM

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

O terroryzmie praktycznie i naukowo – „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – terroryzm”

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana doświadczeń

Spotkanie Wysokiego Szczebla – Forum Salzburg

39. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

KWP w Krakowie

60 lat na tropie śladów przestępstwa – z okazji jubileuszu zorganizowano międzynarodową konferencję naukową

CYBERZAGROŻENIA

Konferencja

Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie

KRYMINALISTYKA

Traseologia

Po śladach do przestępcy – ślady butów na miejscu zdarzenia


POLICJA W OCHRONIE ZABYTKÓW

Konferencja

O zabytkach na zamku – „Policja w ochronie dziedzictwa sakralnego i archeologicznego Europy Wschodniej”

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Listopad w latach 1927, 1977 i 1997

PAMIĘĆ

W Lublinie

Kom. PP Stanisława Paleolog patronką szkoły

Policjanci w służbie historii

11 nagrodzonych projektów – uroczysta gala rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu

DLA NAS

Dobry obyczaj w Policji

W Święto Niepodległości

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

St. sierż. Anna Jakimiszyn

Odzyskać spokój – dzielnicowa z komisariatu w Głuchołazach pomaga mieszkańcom, szczególnie tym zagrożonym przemocą w rodzinie

WSPOMNIENIE

Śp. podinsp. Małgorzata Bigos

Śp. kom. Wacław Lejko

TYLKO SŁUŻBA

Charytatywne akcje policjantów

Pobiegli dla dzieci – ze szpitala onkologicznego w Olsztynie

SPORT

Rozmaitości

PRAWO

Ruch drogowy

Służba na drogach – nowe regulacje

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przeciw przestępcom seksualnym – przeciwdziałanie zagrożeniom

KONKURS NA ESEJ

Wyróżnienie

Służba jest dla mnie... – pisze podkom. Robert Słomiak z KWP w Katowicach

Nie chciałem być belfrem – mówi autor wyróżnionego w konkursie eseju

U NAS

Zapowiedzi imprez i uroczystości

Listopad 2017

zdj. na okładce Andrzej Mitura