Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HISTORIA

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Sierpień 1927

• W Piwnicznej (pow. nowosądecki) dobiega końca budowa domu uzdrowiskowego policji krakowskiej, wznoszonego z funduszy „Samopomocy funkcjonariuszy PP okręgu krakowskiego”, którego członkowie opodatkowali się na ten cel kwotą 1 zł miesięcznie. Po Bystrej nad Białą będzie to już drugie uzdrowisko małopolskich policjantów.

7 VIII – W Kaliszu, podczas VI zjazdu legionistów z dawnymi towarzyszami broni, a obecnie funkcjonariuszami Policji Państwowej, spotkał się marszałek Józef Piłsudski. Towarzyszył mu komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski. Jednym z punktów programu było odsłonięcie w Szczypiornie obelisku ku czci legionistów, którzy w 1917 r. byli tam więzieni przez okupantów.

14–15 VIII – W Warszawie odbyły się ogólnopolicyjne zawody pływackie i wioślarskie. Pierwsze rozegrano na pływalni Akademickiego Związku Sportowego w parku Skaryszewskim w sześciu konkurencjach: 100 m na wznak stylem dowolnym, 200 m stylem klasycznym, 100-, 400- i 1500 m stylem dowolnym oraz w skokach z wieży. W zawodach pływackich bezkonkurencyjny okazał się st. przod. Tratt z komisariatu wodnego m.st. Warszawy, zajmując we wszystkich konkurencjach pierwsze miejsce. W zawodach wioślarskich także zwyciężyli funkcjonariusze stołecznego komisariatu wodnego, wygrywając: bieg czwórek półwyścigowych na 2000 m, bieg pychówek pod żaglem pod prąd (1500 m), bieg dwójek ze sternikiem (2000 m), bieg kajaków (1000 m) oraz przeprawę pychówek przez Wisłę.

40 LAT TEMU

Sierpień 1977

• Na wielu terenach w południowo-zachodniej części kraju obfite opady nie tylko wywołały przybór rzek, ale również znacznie opóźniły i utrudniły żniwa. We Wrocławskiem z pomocą rolnikom pospieszyli funkcjonariusze tamtejszego ZOMO. Prawie bezpośrednio po akcji przeciwpowodziowej włączyli się do akcji żniwnej, wspomagając PGR w Oporowie. 

• Przewodniczący Rady WF i Sportu MSW, wiceminister SW gen. bryg. Tadeusz Pietrzak  przyjął grupę wyróżniających się trenerów wychowawców, przedstawicieli ośmiu klubów gwardyjskich. Złożył im podziękowania za dotychczasową działalność i osiągnięcia sportowe.

• W KW MO w Opolu utworzono Koło Zrzeszenia Prawników Polskich. Wstąpiło do niego 55 funkcjonariuszy (z 72, legitymujących się wyższym wykształceniem prawniczym, upoważniającym do wstąpienia w szeregi ZPP). W głosowaniu jawnym wybrano zarząd koła i komisję rewizyjną. Prezesem zarządu został ppłk mgr Czesław Długosz.

• St. sierż. Jerzy Mowemberski (na zdj. obok) – referent KM MO w Opolu okazał się najaktywniejszym w kraju przewodnikiem psa tropiącego. Jego pies Dylik 210 razy w ciągu roku był na miejscu zdarzeń i 160 razy podjął węch. W rezultacie dzięki niemu kilkudziesięciu sprawców przestępstw schwytanych zostało w bezpośredniej pogoni, odzyskano mienie znacznej wartości.

20 LAT TEMU

Sierpień 1997

• Sejm RP uchwalił kilka ustaw ważnych dla porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz pracy Policji: o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 1997 nr 106, poz. 680); o zmianie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. 1997 nr 110, poz. 714); o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1997 nr 113, poz. 732); o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114, poz. 740); o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).

25 VIII – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje generalskie pięciu funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych i administracji. Wśród nowo mianowanych znaleźli się: płk Henryk Sobczyk – szef Biura Ochrony Rządu; płk Marian Sowiński – dowódca samodzielnej jednostki antyterrorystycznej GROM; insp. Stanisław Białas – komendant wojewódzki Policji w Gdańsku; st. bryg. Zbigniew Meres – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, oraz st. bryg. Jerzy Seńczuk – komendant wojewódzki PSP w Opolu. 

26 VIII – W KGP odbyła się narada aktywu kierowniczego Policji pod przewodnictwem komendanta głównego nadinsp. Marka Papały, poświęcona planowanej reformie organów ścigania.

28 VIII – Tragiczny czwartek. W dwóch wypadkach komunikacyjnych śmierć na służbie poniosło trzech młodych policjantów. W miejscowości Ptaszkowo (woj. poznańskie), na drodze nr 32, kierujący służbowym polonezem sierż. Leszek Bendowski (lat 27) z Referatu RD KRP w Grodzisku Wlkp. z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni, zderzając się czołowo z ciężarowym żukiem. Śmierć na miejscu poniósł siedzący obok kierowcy sierż. sztab. Dariusz Buda (lat 31), funkcjonariusz z tej samej jednostki. Kierujący radiowozem zmarł w drodze do szpitala.

Około godz. 23 na ul. Obwodowej w Gdańsku, w wyniku potrącenia przez volkswagena busa, śmierć na miejscu poniósł st. post. Jacek Kornecki (lat 25), kontroler WRD KRP w Gdańsku.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP
zdj. „Na Posterunku”, „WSN”