Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dla strzelców wyborowych

„Działania Specjalne w Aspekcie Bezpieczeństwa Narodowego SNAJPER” – to tytuł konferencji, która odbywała się od 29 maja do 1 czerwca br. w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. W jej trakcie miały miejsce wykłady, pokazy sprzętu oraz zajęcia na poligonie.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele świata nauki, producenci i sprzedawcy sprzętu dla strzelców wyborowych, a przede wszystkim snajperzy, w tym z Policji, wojska i innych służb mundurowych. Podczas spotkania odbyło się kilkanaście wykładów. Dr Michał Stępiński ze Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej omówił przepisy, które dotyczą specjalnego użycia broni, a ppłk Maskym Sokolovskyi z Gwardii Narodowej Ukrainy opowiedział o użyciu snajperów przez tamtejszą armię. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak są wykorzystywane pododdziały antyterrorystyczne Policji, o których wykład wygłosił mł. insp. Mirosław Wypych, zastępca dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Pracownicy WITU omówili: porównanie wybra-nych parametrów balistycznych naboju .300 Blackout z nabojami 5,56 x 45 mm i 7,62 x 39 mm, wpływ strzelania z użyciem tłumika dźwięku na średni punkt trafienia i skupienie, a także spadek odporności balistycznej kamizelek kuloodpornych w skutek procesu naturalnego strzelania. Konferencja była zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor