Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi generałowie

23 lipca podczas centralnych obchodów Święta Policji prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dwóm komendantom wojewódzkim Policji. Stopień nadinspektora otrzymali insp. Paweł Dobrodziej, komendant wojewódzki Policji w Lublinie, i insp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki Policji w Katowicach.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej urodził się w 1970 r. w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1990 r. w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Z tą jednostką był związany przez 7 lat. Pracował tam m.in. w wydziałach operacyjno-rozpoznawczym, operacyjno-dochodzeniowym i w Wydziale Prewencji. W marcu 1997 r. przeszedł do KWP w Łodzi, gdzie służył w Wydziale Kryminalnym, a później w Wydziale dw. z Przestępczością Zorganizowaną.

Pod koniec 1998 r. rozpoczął służbę w Wydziale XIV w Łodzi Biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI zs. w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP. W 2007 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału dz. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. pełnił obowiązki naczelnika Zarządu CBŚP w Łodzi, a od kwietnia 2015 r. był naczelnikiem Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi.

Z dniem 11 lutego 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Za swoje zasługi został odznaczony srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, a także otrzymał złotą, srebrną i brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

Nadinsp. Krzysztof Justyński urodził się w 1972 r. w Rudzie Śląskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył też studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, a także w WSPol. w Szczytnie. Od lipca 1992 roku do maja 1999 r. służył w KRP w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pracował w Wydziale ds. Kryminalnych, Samodzielnej Sekcji ds. Przestępczości Gospodarczej, a także w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym. Następnie służył w Wydziale Kryminalnym KPP w Wodzisławiu Śląskim, a od lipca 2000 r. pracował w tej jednostce w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału Kryminalnego. W lutym 2001 r. przeszedł do Wydziału Prewencji KMP w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie po trzech miesiącach trafił do zespołu dyżurnych. Pod koniec 2003 r. został w tej jednostce zastępcą naczelnika Sekcji Prewencji. Od marca 2005 roku był komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie, a w lutym następnego roku został I zastępcą komendanta miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Od listopada 2008 r. był zastępcą komendanta powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim, a w lutym 2012 r. został szefem tej jednostki. Z dniem 19 maja 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Za swoje zasługi został odznaczony brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, brązową, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”, medalem „Pro Patria”, a także honorową odznaką „Za Zasługi dla ZW SEiRP w Katowicach”. 

ArtK
zdj. Andrzej Mitura

 

Awanse na wyższe stopnie

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, z dniem 24 lipca 2017 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

– mł. insp. Jarosława Siekierskiego, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP;

– mł. insp. Dariusza Szubę, dyrektora Biura Kontroli KGP;

– mł. insp. Rafała Kubickiego, komendanta stołecznego Policji;

– mł. insp. Piotra Berenta, I zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– mł. insp. Jacka Cegiełę, komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie;

– mł. insp. Artura Malinowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;

– mł. insp. Adama Tychowicza, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu;

– mł. insp. Mariusza Kudelę, zastępcę komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

– mł. insp. Adama Cieślaka, zastępcę komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

– mł. insp. Marka Fałdowskiego – komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

– mł. insp. Marcina Szyndlera, zastępcę komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

– mł. insp. Radosława Juźwiaka, dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

– podinsp. Mariusza Lenczewskiego, zastępcę dyrektora Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP;

– podinsp. Katarzynę Anioł-Olejnik, zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji KGP;

– podinsp. Urszulę Chełstowską-Ogrodowicz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP;

– podinsp. Edwarda Szydłowskiego, p.o. zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie;

– podinsp. Mariusza Krzystyniaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach;

– podinsp. Andrzeja Krajewskiego, zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– podinsp. Jolantę Buczyńską-Koc, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku;

– podinsp. Elżbietę Kotecką, zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

PODINSPEKTOREM POLICJI

– nadkom. Dariusza Ziębę, dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP;

– nadkom. Piotra Byrę, zastępcę komendanta stołecznego Policji;

– nadkom. Jerzego Czebreszuka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

KOMISARZEM POLICJI

– podkom. Dominika Rozdziałowskiego, dyrektora Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP. 

ArtK