Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Funkcjonariusze w ochronie cmentarzy

W czerwcu br. przedstawiciele Koła PTTK nr 8 – Klubu Górskiego „Orły” przy KSP, zrzeszającego funkcjonariuszy i pracowników zarówno Komendy Stołecznej Policji, jak i Komendy Głównej Policji,

porządkowali cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej znajdujące się na terenie gminy Sękowa w powiecie gorlickim. Od 2015 r. sprawują opiekę nad cmentarzem nr 77 w Ropicy Górnej i cyklicznie go sprzątają. Tym razem prace prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Przez dwa dni uporządkowano cztery cmentarze z I wojny światowej: nr 68, nad którym opiekę sprawuje Karpacki Oddział SG, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 66 w Małastowie, nr 64 w Bartnym oraz cmentarz łemkowski w Ropicy Górnej.

W sprzątaniu, jak zawsze, można było liczyć na pomoc mieszkańców Ropicy Górnej z sołtys Katarzyną Tokarz na czele. Prace, w których wzięło udział 17 osób, polegały głównie na wycięciu krzewów, wykoszeniu trawy i chwastów, zgrabieniu liści i igliwia, oczyszczeniu murów z mchu czy uprzątnięciu terenu wokół cmentarzy. 

tekst i zdjęcia JACEK WITAS