Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjant podczas wydarzeń sportowych

Policjanci często biorą udział w wydarzeniach sportowych zarówno jako organizatorzy, jak i goście.

GDY POLICJANCI SĄ GOŚĆMI

zawodów sportowych, powinni zachowywać się zgodnie z zasadami precedencji. Znaczy to, że gospodarze imprezy będą prosili przedstawicieli Policji do zabrania głosu lub wręczania nagród. Policjant może być poproszony o pojawienie się na scenie, na murawie stadionu lub w okolicach podium. Wymaga to szczególnej uwagi policjanta, pamiętajmy bowiem, że kibice bardzo dokładnie obserwują każde zachowanie czy gest osoby pojawiającej się na scenie. Nie można  wykonywać zbyt gwałtownych gestów, a każdy ruch, przejście przez scenę powinny być spokojne, a nawet dystyngowane. Jednocześnie wiemy, że odejście od sztampy, jeden bardziej spontaniczny gest czy zachowanie może przysporzyć nie tylko nam sporo sympatii, ale także całej formacji, którą reprezentujemy. Zalecenie jest jedno: spontaniczne zachowanie czy gest ma to do siebie, że nie powinno być zbyt często powtarzane, staje się wtedy niezbyt autentyczne, a co za tym idzie – policjantka czy policjant mogą być postrzegani jako niezbyt poważni. Osoby pojawiające się na scenie powinny też pamiętać o przygotowaniu się do ewentualnych wypowiedzi do mikrofonu. I tu najważniejsza zasada: mówmy wyraźnie. Nawet najlepsza idea straci na swej ważności, jeśli przedstawiająca ją osoba mówi w sposób niezrozumiały dla odbiorców. Warto poćwiczyć mówienie do mikrofonu,  warto też, jeśli to tylko możliwe, wcześniej przygotować sobie to, co będziemy chcieli powiedzieć. 

Funkcjonariusze podczas imprezy są także w innych miejscach sportowej areny, np. loży honorowej i wtedy też są bardzo obserwowani przez uczestników, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Trzeba o tym pamiętać.

W czasie zawodów sportowych często odtwarzany jest hymn narodowy. Podczas słuchania hymnu każda policjantka i każdy policjant doskonale wiedzą, jak się zachować. Natomiast podczas odtwarzania hymnów klubowych, utworów związanych z organizacjami sportowymi  należy zachować się tak, jak jest w zwyczaju tego klubu czy tej organizacji, pamiętając, by nie uchybić powadze munduru.

GDY SĄ ORGANIZATORAMI

O wielu więcej zasadach dobrego obyczaju należy pamiętać, kiedy Policja jest organizatorem sportowego wydarzenia. Wtedy cały ciężar organizacji imprezy, a także dbałość o scenariusz spoczywa na policjantach. Po pierwsze, jako organizatorzy musimy mieć dokładny plan wydarzenia sportowego zarówno w aspekcie dotyczącym sportowej rywalizacji, jak i programu dla gości. Po drugie, odwrotnie niż w opisywanym przypadku, zasady precedencji nakładają na nas zadania przypisane gospodarzom. Goście będą dostosowywali swoje zachowania do tego, jaki będziemy proponowali im porządek.

Na początku imprezy należy zadbać o odpowiednie powitanie uczestników/zawodników, kibiców i gości (najpierw goście honorowi, potem uczestnicy, na końcu kibice). Przez cały czas jej trwania nie tylko trzeba dbać o prawidłowy przebieg, ale także nie można zapominać o  zaproszonych gościach. Główny organizator, bądź jego przedstawiciel, powinien przez cały czas trwania wydarzenia być blisko gości honorowych. Nie wolno o tym zapominać. Często organizatorzy imprez, nie tylko sportowych, pozostawiają gości samym sobie. To bardzo nieeleganckie zachowanie.

Podczas zakończenia imprezy sportowej w zasadzie podziękowania od organizatorów należą się wszystkim. Zwycięzcy zawodów zostają uhonorowani pucharami, medalami  czy prezentami, specjalne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej ich organizacji, a także kibicom i wszystkim uczestnikom.

Niekiedy zawody sportowe mają też swój cel charytatywny. Cel ten należy przypominać przez cały czas ich trwania. Jeśli prowadzona jest zbiórka pieniędzy, a różnego rodzaju atrakcje są przygotowywane po to, by zebrać jak największe środki na zakończenie imprezy, trzeba poinformować uczestników i gości o efektach zbiórki. Jeśli osoba, dla której zbieramy środki, pojawi się podczas imprezy, trzeba to koniecznie podkreślić i w sposób symboliczny przekazać jej dochód.     

Jeśli po zakończeniu odbywa się część nieoficjalna, trzeba koniecznie zadbać o to, by wszyscy, których chcemy na tej części widzieć, o tym wiedzieli. Innymi słowy, by raz jeszcze zostali zaproszeni. Podczas nieoficjalnej części nadal obowiązuje dbałość o gości, a także, już mniej oficjalne, żegnanie i dziękowanie za uświetnienie wydarzenia.

 

Prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ,
znawca i wykładowca protokołu dyplomatycznego i dobrego obyczaju. Autor jest rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu i członkiem honorowym Rady Naukowej Czasopism Policyjnych