Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi oficerowie

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 6 czerwca br. odbyła się uroczysta promocja. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, korpus oficerów Policji powiększył się o 345 podkomisarzy. Zaszczytu pasowania generalską szablą dostąpiło 168 funkcjonariuszy, w tym 25 kobiet.

W uroczystościach wzięli udział między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i jego I zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, szefowie służb podległych MSWiA, Wojska Polskiego, przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa. Licznie przybyły rodziny promowanych policjantów oraz sympatycy szkoły.

Zebranych przywitał komendant rektor WSPol. w Szczytnie mł. insp. dr  Marek Fałdowski. Następnie komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i I zastępca komendanta głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk dokonali tradycyjnego uderzenia szablą w ramię, mianując policjantów na pierwszy stopień oficerski. Po tym uroczystym akcie nowi podkomisarze Policji otrzymali błogosławieństwo przedstawicieli duchowieństwa ekumenicznego, po czym głos zabrali ministrowie i komendant główny Policji.

– Jestem przekonany, że jako przełożeni, będziecie przykładem dla podwładnych. Życzę, aby wasza służba była spokojna i dawała wam satysfakcję – zwrócił się do świeżo promowanych oficerów minister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński  życzył nowo mianowanym, aby: – Polska Policja była bliżej ludzi i dla ludzi. Waszą misję najlepiej streszczają słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Komendant główny Policji zwrócił uwagę, że polska Policja potrzebuje przełożonych, którzy przestrzegają roty przysięgi.

– Dzisiaj to dzień waszego święta. W momencie odwrócenia pagonów był czas na radość. Ale od jutra będzie czas na ciężką pracę. A jak ciężka to służba, wiemy wszyscy. Musimy razem budować Policję przyjazną społeczeństwu – mówił do policjantów nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Po przemówieniach odbyła się defilada, którą poprzedziła musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Potem były uściski od najbliższych, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia.

Równocześnie na terenie uczelni odbył się piknik rodzinny, gdzie uczestnicy promocji i sympatycy Policji mogli obejrzeć pojazdy i sprzęt policyjny. Swoje stoiska miały też zaprzyjaźnione służby. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci, włącznie z maskotkami policyjnymi. Nie zabrakło także tradycyjnej grochówki.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor