Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czwarty Charytatywny Bal Oficerski Policji

Już po raz czwarty w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najwyżsi oficerowie Policji wzięli udział w charytatywnym balu, podczas którego zbierano środki na działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym roku na konto fundacji trafiło przeszło 40 tys. złotych.

Patronat nad Czwartym Charytatywnym Balem Oficerskim Policji objęła małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda, natomiast przewodniczącą komitetu organizacyjnego – zgodnie z tradycją – została małżonka komendanta głównego Policji Małgorzata Szymczyk. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in.: Paweł Szrot, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jurgen Stock, sekretarz generalny Interpolu, płk prof. Martin Hrinko, dyrektor Zarządu ds. Porządku Publicznego KGP Republiki Czeskiej, poseł Grzegorz Piechowiak, komendant główny Straży Granicznej, płk SG Marek Łapiński, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW, dr inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz SGGW, a także reprezentujący Radę Naukową Czasopism Policyjnych prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński.

Historia policyjnych balów sięga okresu międzywojnia – pierwszy z nich odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Honory gospodarza pełnili ówczesny komendant główny Policji Państwowej płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz z żoną, która była głównym organizatorem przyjęcia. W uroczystym balu udział wzięli przedstawiciele władz Polski, miasta Warszawy oraz wojska. Oficerowie Policji Państwowej całą kwotę ze zbiórki pieniędzy przeznaczyli dla ubogich rodzin policyjnych, nad którymi pieczę miały żony oficerów policji. Szczytny cel, jakim kierowali się ówcześni organizatorzy balów, był również pretekstem do integracji środowiska policyjnych oficerów oraz ich rodzin.

Dziś pomocą rodzinom policyjnym zajmuje się fundacja, którą powołał komendant główny Policji w 1997 roku. Fundacja oferuje pomoc materialną wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach.

Niemal dokładnie 88 lat po inauguracji pierwszego balu, 28 stycznia 2017 roku, znów zabrzmiał sygnał powitalny ogłaszający przybycie gospodarza Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji. Na wstępie sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot odczytał list od prezes Rady Ministrów Beaty Szydło skierowany zarówno do uczestników balu, jak i całego środowiska policyjnego. Bal rozpoczął się polonezem, a tancerzy poprowadzili w pierwszej parze nadinsp. dr Jarosław Szymczyk z małżonką. W kolejnych parach tańczyli zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy, stołeczny, komendanci szkół i dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji. Występ ubarwił udział artystów Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI, przebranych w stroje z epoki.

Dla zaproszonych gości przygotowano liczne występy znakomitych artystów: Alicji Węgorzewskiej, Tomasza Barańskiego i Walerii Żurawlewej, Andrzeja Rybińskiego, Kacpra Rybińskiego oraz zespołu Blue Cafe. Wystąpiła również Katarzyna Buda – podopieczna Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Goście tańczyli przy dźwiękach walców i standardów muzyki rozrywkowej, które perfekcyjnie grali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą Janusza Trzepizura.

Przewodniczący Rady FPWiSPP nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło wraz z prezes fundacji Ireną Zając zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz potrzeby fundacji, po czym rozpoczęła się zbiórka na rzecz podopiecznych. Prowadzili ją Władysław Padło oraz Jakub Wesołowski – aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Dary na zbiórkę przekazali m.in. para prezydencka, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, a także marszałek Sejmu, marszałek Senatu, szef BBN, prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz komendant główny Policji.

Podczas zbiórki zebrano ponad 40 tysięcy złotych, które wesprą realizację statutowych zadań Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

oprac. PM / policja.pl
zdj. Andrzej Mitura i Piotr Maciejczak