Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

spoKREWnieni służbą

Przed gmachem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie została zainaugurowana akcja „SpoKREWnieni służbą”. Dzień na początek zbiórki krwi został wybrany nieprzypadkowo – 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na dziedzińcu MSWiA stanął autobus przystosowany do pobierania krwi, a na gmachu zawisł ogromny baner „Chwała bohaterom”, oddający hołd Żołnierzom Wyklętym. Zbiórkę krwi poprzedziło spotkanie z ministrem SWiA Mariuszem Błaszczakiem oraz przedstawicielami kierownictwa podległych służb. Policję reprezentował zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Wszyscy zebrani minutą ciszy oddali hołd uczestnikom powstania antykomunistycznego. Trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji odegrał melodię „Śpij kolego”.

Do krwiobusu ustawiła się kolejka funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Przyszli też pracownicy ministerstwa.

– Akcja będzie trwała cały miesiąc – zwrócił się do zebranych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. – Jesteśmy spoKREWnieni służbą z tymi, którzy oddali swe życie w walce o wolność niepodległej Polski, z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, aby Polska mogła być krajem wolnym. Jesteśmy spoKREWnieni służbą, jesteśmy spoKREWnieni Niepodległą. Żołnierze Wyklęci przelewali krew za wolność Polski. Dziś pamiętamy o nich. W czasach pokoju oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym, ale także staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, a więc chorym i ofiarom wypadków, stąd nasza akcja.

1 marca br. można było oddać krew także przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz w Gdańsku. Akcja ma charakter otwarty. Uczestniczą w niej funkcjonariusze służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale w zbiórce krwi – daru życia, może wziąć udział każdy.

Podobne zbiórki krwi odbywać się będą przez cały marzec w wielu miejscach w Polsce, a przed siedzibą KGP w Warszawie już 9 marca br. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Andrzej Mitura