Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjanci pierwszego kontaktu

Wprowadzenie stanowiska starszego dzielnicowego i planu działania priorytetowego oraz częstsze szkolenia zawodowe – to główne zmiany w organizacji służby dzielnicowych, o których mówiono podczas konferencji „Dzielnicowy bliżej nas”.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dzielnicowy bliżej nas” odbyła się 23 stycznia br. w MSWiA, zorganizowały ją Departament Komunikacji Społecznej MSWiA i Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Zaprezentowano na niej m.in. efekty programu i omówiono dalsze zmiany w służbie dzielnicowych. Przedstawiono też wstępną analizę ogólnopolskiego badania dzielnicowych, które objęło 5383 dzielnicowych z całej Polski (na 7838 pełniących tę funkcję). W konferencji wzięli udział: minister SWiA Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA Agnieszka Glapiak, dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz i dyrektor Biura Komu-nikacji Społecznej KGP mł. insp. dr Iwona Klonowska.

Główne założenie programu „Dzielnicowy bliżej nas” to ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami i budowanie zaufania między Policją i obywatelami. Realizacja nowej koncepcji służby dzielnicowych rozpoczęła się w czerwcu ub.r.

STARSZY DZIELNICOWY

Na konferencji minister SWiA poinformował o podpisaniu rozporządzenia, dzięki któremu powstanie nowe i lepiej płatne stanowisko starszego dzielnicowego.

– Funkcja dzielnicowego stanie się opłacalna dla policjantów, a jej pełnienie nie będzie wykluczało awansu – podkreślał minister Błaszczak. – Dzielnicowi są wizytówką polskiej Policji, dlatego MSWiA przygotowało ulotki, które będą przez nich rozdawane. Są w nich dane kontaktowe dzielnicowego i opis nowych aplikacji ułatwiających kontakt z Policją, m.in. Mojej Komendy czy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zależy nam, aby dotrzeć też do tych, którzy nie posługują się internetem.

Kolejną zmianą jest plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Każdy dzielnicowy ma go tworzyć co pół roku i konsultować z mieszkańcami, by mieli wpływ na własne bezpieczeństwo.

– W budżecie na 2017 r. udało się zagwarantować środki na dodatkowych 1000 etatów w Policji – powiedział wiceminister Zieliński. – W 2016 r. do Policji przyjęliśmy 5040 policjantów, w tym 178 nowych dzielnicowych. Średnio na jednego dzielnicowego przypada od 3,5 tys. do 5,8 tys. mieszkańców – chcielibyśmy, by na każdego przypadało maksymalnie 4 tys.

Natomiast nadinsp. Jarosław Szymczyk przypomniał, że uspołecznianie działań Policji opiera się na trzech filarach: mapach zagrożeń, przywracaniu posterunków Policji oraz właśnie na służbie dzielnicowych. W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” biorą oni udział w specjalistycznych kursach i każdy z nich ma służbowy telefon komórkowy, dostęp do internetu i indywidualną skrzynkę e-mailową, co wcześniej nie było tak oczywiste i powszechne.

NAGRODY I BADANIA

Konferencja była też okazją do nagrodzenia wyróżniających się dzielnicowych. Minister Błaszczak przyznał nagrody finansowe mł. asp. Marcinowi Bajerowiczowi z KP II w Zabrzu i mł. asp. Damianowi Krupie z KP II w Zielonej Górze. Następnie dyrektor Agnieszka Glapiak z MSWiA zaprezentowała badania sondażowe oceny pracy dzielnicowych. 89 proc. Polaków uważa, że „policjanci pierwszego kontaktu” są potrzebni. Na pytanie, jak policjanci powinni kontaktować się z mieszkańcami, 57 proc. odpowiedziało, że podczas patroli, 36 proc. – być dostępni pod telefonem, a 28 proc., że dzielnicowi powinni rozdawać wizytówki z numerem telefonu.

O wynikach ogólnopolskiego badania dzielnicowych mówiły zaś mł. insp. dr Iwona Klonowska i prof. Jadwiga Stawnicka. Większość badanych dzielnicowych twierdzi, że w środowisku lokalnym ich sytuacja w ostatnim czasie poprawiła się, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Natomiast nieco słabiej swój status postrzegają dzielnicowi wewnątrz samej Policji. Dzielnicowi za przyczyny, dla których chcieliby zmienić stanowisko, uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków i ograniczenie dostępu do szkoleń.

W dalszej części konferencji o aktywizacji społeczeństwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mówił insp. Dariusz Minkiewicz, a prof. Marek Konopczyński przedstawił temat społeczno-integracyjnej roli dzielnicowego w środowisku lokalnym. I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan zaprezentował temat „Edukacja dla bezpieczeństwa. Dzielnicowi oczami dziecka”. Natomiast Anna Makowska ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi i asp. sztab. Marta Andruczyk z KPP w Gołdapi przedstawiły projekt „DOM – dzielnicowy oddany mieszkańcom”, a asp. sztab. Sebastian Matasek, kierownik rewiru dzielnicowych z KPP w Mińsku Mazowieckim, mówił o praktycznych zmianach w swojej służbie. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura