Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe władze NSZZ Policjantów

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów, który odbył się 7–8 grudnia ub.r., wybrano nowe władze związku. Przewodniczącym Zarządu Głównego został Rafał Jankowski, który od listopada pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Spośród 140 delegatów głosowało na niego 75 osób.

Rafał Jankowski służy w Policji 25 lat. Zaczynał w komisariacie w Bytomiu-Bobrku w 1991 r., następnie pracował w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Był funkcjonariuszem służby kryminalnej, pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, a także oficera prasowego.

W skład Zarządu Głównego NSZZ Policjantów weszli: Krzysztof Balcer (woj. łódzkie), Kazimierz Barbachowski (woj. śląskie), Dariusz Brzezicki (woj. mazowieckie), Artur Garbacz (woj. lubelskie), Rafał Kruk (woj. mazowieckie), Piotr Kujawa (woj. kujawsko-pomorskie), Piotr Malon (woj. dolnośląskie), Benedykt Nowak (woj. opolskie), Marek Osiejewski (KSP), Józef Partyka (woj. pomorskie), Andrzej Szary (woj. wielkopolskie), Marek Tarwacki (woj. warmińsko-mazurskie).

Realizując postanowienia Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów oraz Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przyjęte przed zjazdem, nowy przewodniczący ZG już 12 grudnia ub.r. skierował pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka z wnioskiem o wyznaczenie terminu pilnego spotkania w sprawie rządowego projektu ustawy zmieniającego prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych  funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w aparacie bezpieczeństwa PRL. Podkreślił w nim, że środowisko służb mundurowych zwraca uwagę na niesprawiedliwość i niekonsekwencje kilku zawartych tam propozycji. 17 grudnia ub.r. wydał oświadczenie w związku z wydarzeniami przed Sejmem RP, w którym negatywnie ocenił „próby wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego przez różne środowiska polityczne”, zaznaczając jednak, że „funkcjonariusze Policji pod Sejmem RP działali na rozkaz i w granicach obowiązującego prawa”. 23 grudnia ZG NSZZ Policjantów skierował kolejne pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji, tym razem w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy w ramach programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020. Krajowy Zjazd Delegatów krytycznie ocenił zarówno wysokość podwyżek, jak i fakt, że Departament Budżetu MSWiA nie konsultował sposobu ich rozdziału ze związkiem zawodowym, co, jak zaznaczył przewodniczący ZG NSZZP, wynika z uprawnień, z których korzystają wszystkie związki zawodowe, nie wyłączając NSZZ Policjantów.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Andrzej Mitura