Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wybrano nowy zarząd IPA

IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie liczącym około 358 000 członków, zrzeszonych w 66 krajach. Jest stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest neutralna politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.

Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka. Od 24 lat IPA jest również w Polsce. Obecnie liczy około 10 tysięcy członków i jest jedną z prężniej działających sekcji narodowych. Co 3 lata, podczas kongresu delegatów, wybierany jest nowy zarząd z prezydentem Sekcji Polskiej na czele. Takie wybory odbyły się 26 listopada 2016 roku w Solcu-Zdroju. 

W hotelu „Malinowy Raj” spotkali się delegaci z 17 grup wojewódzkich, przedstawiciele Prezydium Sekcji Polskiej, komisji rewizyjnej i statutowej. Na zaproszenie odpowiedzieli również przedstawiciele sekcji narodowych z: Austrii, Czech, Cypru, Grecji, Irlandii, Litwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciel ONZ. Swoją obecnością zaszczycili także prezydent światowy IPA Pierre-Martin Moulin oraz wiceprezydent Aleksei Gankin. Najważniejszym punktem kongresu był wybór nowych członków prezydium Sekcji Polskiej. Po kilkugodzinnych obradach delegaci zadecydowali, że dotychczasowy prezydent Sekcji Polskiej – Fryderyk Orepuk będzie pełnił tę funkcję podczas kolejnej, 3-letniej kadencji.  Wybrano także pozostałych członków prezydium. Wiceprezydentami zostali: Aneta Sobieraj z Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej, Krzysztof Skowron ze Śląskiej GW oraz Piotr Wójcik z Lubelskiej GW. Na sekretarza wybrano Krzysztofa Kapturskiego, a jego zastępcą został Radosław Skubina. Skarbnikiem w kadencji 2016–2019 będzie Adam Pietrzkiewicz, a jego zastępcą Robert Literacki. Na członka prezydium wybrano Hannę Wachowiak. 

Przed nowymi władzami duże wyzwania. Jak zapewnił prezydent, głównym celem w nadchodzącej kadencji jest aktywizacja młodych członków IPA. Nowe władze chcą przede wszystkim umożliwić jak największej liczbie funkcjonariuszy udział w międzynarodowych stażach zawodowych i szkoleniach. Są one bowiem fantastycznym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego i poszerzenie horyzontów. Pragnie również zwiększyć wiedzę o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji wśród formacji mundurowych.

Aneta Sobieraj, KWP w Łodzi
zdj. KWP w Łodzi