Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czas świątecznych życzeń

Już od połowy grudnia trwały świąteczne spotkania szefostwa resortu i poszczególnych służb, będące wyrazem szacunku i formą podziękowania za ciężką służbę.

U POGRANICZNIKÓW

Uroczyste spotkanie opłatkowe szefów służb podległych MSWiA z ministrem Mariuszem Błaszczakiem i przedstawicielami kierownictwa resortu sekretarzem stanu Jakubem Skibą i wiceministrem Tomaszem Zdzikotem odbyło się w tym roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania kolęd, po czym szef MSWiA i komendanci złożyli funkcjonariuszom i pracownikom życzenia świąteczne.

W spotkaniu uczestniczyli komendanci i szefowie służb wraz z przedstawicielami kadr kierowniczych Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Agencji Frontex oraz przedstawiciele związków zawodowych i duchowieństwa.

– Święta Bożego Narodzenia kojarzą się wszystkim z rodzinną atmosferą, z ciepłem ogniska domowego. Jednak wielu z Państwa i z Państwa podwładnych w tym świątecznym czasie będzie pełniło służbę z dala od rodziny, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju – powiedział minister Błaszczak, rozpoczynając uroczystość. – Pamiętamy o nich szczególnie i jesteśmy wdzięczni ich rodzinom za udzielane wsparcie i wyrozumiałość.

Minister podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za służbę w 2016 roku, zwłaszcza w czasie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, które na zawsze zapiszą się na kartach historii Polski jako niezwykłe wydarzenia. Niezwykłe także dlatego, że po raz pierwszy pielgrzymi spontanicznie składali podziękowania funkcjonariuszom za to, że byli pomocni.

– Taka postawa buduje etos służby – podkreślił minister. – Buduje także zaufanie obywateli do polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i innych służb.

Minister SWiA Mariusz Błaszczak zapewnił zgromadzonych, że dokłada wszelkich starań, by funkcjonariusze mogli pełnić służbę w godnych warunkach. Przyjęta przez Sejm RP ustawa Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020 bez wątpienia pomoże je zagwarantować.

Na zakończenie przemówienia minister jeszcze raz złożył wszystkim zgromadzonym życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Do życzeń szefa resortu dołączył się również sekretarz stanu Jakub Skiba, który wyraził swoje uznanie dla postawy funkcjonariuszy podczas ważnych wydarzeń minionego roku. Wiceminister podkreślił, że to dzięki funkcjonariuszom nasz kraj jest bezpieczny. Życzenia zebranym złożyli również szefowie służb podległych MSWiA, w tym komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

W PSP

Podobny przebieg miało spotkanie wigilijne ponad stu funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu pełniących służbę podczas świąt, które odbyło się w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 na warszawskim Ursynowie. Szef oraz wiceszef MSWiA, a także komendanci służb podległych MSWiA, złożyli funkcjonariuszom życzenia podczas tradycyjnego łamania się opłatkiem.

– Święta spędzicie państwo na służbie, dlatego chciałbym podziękować Wam oraz Waszym rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, jakiego na co dzień Wam udzielają – powiedział Mariusz Błaszczak.

– Dziękuję Wam za ofiarność i codziennie pełnioną służbę. Niech te święta będą spokojne, abyście podczas służby w te wyjątkowe dni mieli jak najmniej pracy i skupili się na ich przeżywaniu – dodał sekretarz stanu Jarosław Zieliński.

Ministerstwo przygotowało też krótki spot świąteczny, w którym występują funkcjonariusze służb resortu SWiA. Jego celem było pokazanie ich w trakcie służby, żeby przypomnieć, że to właśnie ona jest spełnieniem świątecznych życzeń milionów Polaków.

W KGP

Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się też w Komendzie Głównej Policji. Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk w imieniu kierownictwa Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.

– Życzę Wam, aby święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju, czasem spędzonym z bliskimi, bo tego czasu zawsze mamy dla nich za mało – powiedział między innymi szef Policji.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników Policji komendant główny przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju, symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światełko zostało następnie przewiezione do Komendy Głównej Policji i tam złożone przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

U KOMBATANTÓW

Także w Sali Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Honory gospodarza pełnił p.o. szefa urzędu Jan Józef Kasprzyk. Wśród zaproszonych szefów służb był także komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Goście wysłuchali oficjalnych wystąpień oraz koncertu kolęd przygotowanego przez kwintet instrumentów dętych i dwoje solistów z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Po serdecznych życzeniach i przełamaniu się opłatkiem na stołach pojawiły się tradycyjne polskie dania wigilijne.

W CAMP CHARLIE

Nie zapomniano o tych, którzy pełnią służbę z daleka od ojczyzny. Przedstawiciele kierownictwa komendy głównej, przy okazji inspekcji XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej EULEX w zakresie praworządności w Kosowie, spotkali się w Camp Charlie w Mitrowicy ze wszystkimi funkcjonariuszami pełniącymi służbę w ramach kontyngentu.

Spotkanie miało szczególny charakter – jego celem było złożenie życzeń bożonarodzeniowych oraz nagrodzenie wyróżniających się funkcjonariuszy. W składzie delegacji znaleźli się m.in.: zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Grzegorz Baczyński, dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nadkom. Dariusz Zięba oraz podkom. Marek Dzierżęga z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Nadinsp. Jan Lach przekazał życzenia bożonarodzeniowe od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Każdy z funkcjonariuszy Polskiego Kontyngentu Policyjnego otrzymał indywidualne życzenia od komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka. Podczas spotkania policjanci wysłuchali słów kapelana Wojska Polskiego i podzielili się opłatkiem. 

ES, P.Ost., MSWiA, KGP, KG SG
zdj. Andrzej Mitura, Paweł Ostaszewski, MSWiA, ISPP w Kosowie