Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pieta, opłatek i odznaczenia

Spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. stało się okazją nie tylko do wspomnień, złożenia życzeń i wspólnego kolędowania. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia, medale i Honorowy Medalion Pamięci „Pieta Miednoje 1940”.

Uroczystym wprowadzeniem sztandaru,  przy dźwiękach Marsza Generalskiego, 8 grudnia ub.r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Orkana w Warszawie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Przybyli na nie m.in.: JE Józef Guzdek – biskup polowy WP, a jednocześnie krajowy duszpasterz Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, dr Adam Buława – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Sławomir Frątczak – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, płk rez. Mirosław Demediuk – przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp. dr Iwona Klonowska.

Wszystkich zaproszonych gości i członków stowarzyszenia serdecznie powitał Michał Krzysztof Wykowski, prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Składając życzenia świąteczne, nawiązał do wigilii w roku 1939, którą w sowieckim łagrze samotnie spędzali funkcjonariusze przedwojennej policji. Nie przypuszczali nawet, że to ostatnia wigilia w ich życiu, z dala od najbliższych, bez opłatka, ze łzami w oczach…

Świąteczny nastrój spotkania jeszcze bardziej podkreśliła multimedialna prezentacja „Wigilia policyjna w II RP”, przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940” JE Józefowi Guzdkowi – biskupowi polowemu WP. To wyjątkowe wyróżnienie, ustanowione w 2003 r., przyznawano dotąd tylko 19 razy za szczególną troskę o zachowanie w pamięci i kultywowanie tradycji policji II RP, przede wszystkim zaś losów policyjnych funkcjonariuszy bestialsko pomordowanych na Wschodzie.

Medalem „Pro Patria”, ustanowionym w 2011 r. zarządzeniem szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorowano pięć osób. Otrzymali go: insp. dr Rafał Batkowski – dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, który od wielu lat wspiera Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w realizacji zadań statutowych;  Michał Chlipała – członek WSRP 1939 r., rekonstruktor z Nowego Targu, kolekcjoner policyjnych pamiątek, autor artykułów i publikacji o Policji Państwowej oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa okresu okupacji; Ryszard Rzepnikowski – członek WSRP 1939 r., syn przodownika Policji Państwowej służącego do września 1939 r. w Gostyninie;  Maria Sawicka – członkini WSRP 1939 r., córka posterunkowego Policji Państwowej Jana Sokołowskiego z Białegostoku. Jej ojciec aresztowany przez NKWD, wywieziony został w 1940 r. do Rosji sowieckiej, gdzie zaginął bez śladu. Aktu dekoracji wyróżnionych dokonał płk rez. Mirosław Demediuk, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kilkunastu osobom wręczono „Medale za Zasługi dla Stowarzyszenia”,  przyznawane przez WSRP 1939 r. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: kierownictwo i zespół pracowników Muzeum Katyńskiego; nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji; insp. Robert Sudenis – ówczesny dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji; ks. Bogdan Zagórski – kapelan KWP w Lublinie; insp. Dariusz Drzał – radca BMWP KGP, wieloletni oficer łącznikowy przy Ambasadzie RP w Moskwie; kom. Artur Duszak – zastępca naczelnika Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz  Paweł Kaczyński – prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego, który od wielu lat kształci uczniów – absolwentów klas mundurowych o profilu policyjno-prawnym.

Decyzją Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP srebrnym medalem „Za Zasługi dla ZOR RP” odznaczony został nadkom. Zbigniew Bartosiak – p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Wyróżnienie wręczył prezes ZG ZOR RP płk. rez. Alfred Kabata.

Odznaką Pamiątkową Muzeum Wojska Polskiego, przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla MWP, uhonorowano trzy osoby. Z rąk dr. Adama Buławy, dyrektora MWP, otrzymali je: podinsp. Kinga Badeńska – oficer łącznikowy Policji przy Ambasadzie RP w Moskwie; insp. Jarosław Hofman – komendant miejski Policji w Płocku oraz płk Włodzimierz Paszkowski – dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Chóru Reprezentacyjnego KSP pod kierownictwem Sylwii  Krzywdy oraz podzielili się opłatkami, poświęconymi przez ks. Jana Kota – naczelnego kapelana Policji, który jednocześnie jest kapelanem KGP oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Jerzy Paciorkowski, P.Ost.
zdj. Paweł Ostaszewski


Biskup Józef Guzdek

Ksiądz Józef Guzdek jest biskupem polowym Wojska Polskiego, ale także delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Policji. Jego Ekscelencja jest dwudziestym wyróżnionym nadaniem medalionu „Pieta Miednoje 1940 r.” przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. Co ciekawe – wśród pierwszych uhonorowanych w 2003  r. był, obok tygodnika „Gazeta Policyjna” – z którego powstał dzisiejszy miesięcznik „Policja 997”, także ks. bp Marian Duś, ówczesny krajowy duszpasterz Policji.

Biskup Józef Guzdek urodził się w 1956 r. w Wadowicach, pochodzi z Choczni leżącej pod miastem. Skończył Metropolitarne Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, a święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r. w katedrze wawelskiej z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. 14 sierpnia 2004 roku św. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego. Dewizą biskupią JE Józefa Guzdka są słowa „In Te Domine speravi” (Tobie Panie zaufałem). 4 grudnia 2010 r. Benedykt XVI mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego. Został także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Ponadto jest także duszpasterzem kombatantów, harcerzy, Służby Celnej oraz Straży Ochrony Kolei.

P.Ost