Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Święto pracowników

Według Konstytucji RP korpus służby cywilnej działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP).

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 roku. Nieprzypadkowo wybrano na to święto 11 listopada, datę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Odbudowa bytu państwowego byłaby niemożliwa bez prężnej, profesjonalnej służby cywilnej i od niej zaczęła tworzenie niepodległej struktury państwowej odradzająca się Polska. Nie było to łatwe, bo w poszczególnych zaborach istniały różne systemy. Model służby cywilnej tworzony w 1918 roku czerpał więc po części z rozwiązań funkcjonujących w administracji zaborców. Rozpoczęcie działalności przez służbę cywilną było pierwszym sygnałem, że „Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

Ustawa o służbie państwowej weszła w życie 17 lutego 1922 roku i obowiązywała aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 roku została zniesiona przez znowelizowany kodeks pracy. Po przełomie 1989 roku powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 roku przyjęto nową ustawę. Została ona zmieniona w marcu 2009 roku i obowiązuje do dzisiaj.

W Policji święto służby cywilnej obchodzone jest od 2009 roku.

W naszej formacji zatrudnionych jest ponad 25 tysięcy pracowników – w tym 12 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej. Wszyscy oni, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważna pracę, wspomagającą służbę policjantów. Wysokie notowania polskiej Policji w społeczeństwie są w dużej mierze także zasługą zaangażowania i profesjonalizmu pracowników służby cywilnej. Mówili o tym przełożeni podczas uroczystego spotkania, jakie odbyło się 17 listopada br. w Komendzie Głównej Policji.

Z pracownikami Policji spotkali się tego dnia podsekretarza stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i jego zastępcy: nadinsp. Andrzej Szymczyk, nadinsp. Jan Lach i nadinsp. Helena Michalak oraz dyrektorzy biur KGP. Były słowa uznania, podziękowania, odznaczenia i nagrody.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków i długoletnią służbę 154 osoby w całym kraju zostały odznaczone Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, 728 osób Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a 284 osoby Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przyznanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 2016 roku o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za wybitne zasługi w realizacji ustawowych zadań Policji, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 lipca 2016 r. odznaczeni zostali:  Medalem Złotym za Zasługi dla Policji – 18 osób, Medalem Srebrnym za Zasługi dla Policji – 60 osób, a Medalem Brązowym za Zasługi dla Policji – 342 osoby.

34 członków korpusu służby cywilnej oraz 27 pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach technicznych wyróżnionych zostało przez Komendanta Głównego Policji nagrodami uznaniowymi.

Minister Jarosław Zieliński i komendant nadinsp. Jarosław Szymczyk podziękowali pracownikom Policji za ich zaangażowanie, ofiarność i profesjonalizm, „za zrozumienie potrzeb służby, mimo braku munduru” – jak powiedział komendant główny Policji. „Rzeczpospolita potrzebuje waszej pracy, zaangażowania i patriotyzmu” – podsumował minister Zieliński. Uroczystość wręczania odznaczeń i listów gratulacyjnych uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Piotr Maciejczak