Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

2016 najważniejsze decyzje i wydarzenia

Program modernizacji służb mundurowych

Przyjęty we wrześniu 2016 r. przez Radę Ministrów „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” to impuls rozwojowy, dzięki któremu znacząco zwiększą się możliwości skutecznego działania Policji w trudnych czasach zagrożeń terrorystycznych i niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Program zakłada wymianę zużytego, przestarzałego sprzętu i uzbrojenia, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy, rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Służby podległe MSWiA w 2017 r. otrzymają na ten cel blisko 1,4 miliarda zł. Z całej kwoty około 610 mln zł zostanie przeznaczonych na podwyżki dla około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników Policji i pozostałych służb MSWiA. Już od 1 stycznia przyszłego roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł. Na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt przeznaczono około 780 mln zł. Program modernizacji służb obejmie lata 2017–2020 i jest obliczony na 9,2 mld zł.

Bezpieczny szczyt NATO i ŚDM

Zabezpieczenie szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży – dwa największe wyzwania organizacyjne ostatnich lat przebiegały bezpiecznie i zgodnie z planem. Łącznie w zabezpieczenie szczytu NATO zaangażowanych zostało około 10 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. O bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży dbało w sumie ponad 45 tys. funkcjonariuszy MSWiA, w tym ponad 20 tys. policjantów. Podczas ŚDM służby wykazały się znakomitym współdziałaniem i profesjonalizmem, co zostało zauważone przez mieszkańców i gości z zagranicy. Fachowość polskich służb została doceniona przez samego papieża Franciszka, dziennikarzy z całego świata, a także pielgrzymów, których np. w czasie mszy w Brzegach było około 2,5 miliona.

Przywracanie posterunków

W latach 2007–2015 zlikwidowano ponad połowę, czyli 418 z 817 posterunków Policji. W wielu miejscach zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Dlatego też tam, gdzie mieszkańcy wyrazili taką uzasadnioną potrzebę, posterunki są przywracane. To ich opinie dotyczące zagrożeń były brane pod uwagę w czasie konsultacji społecznych. W sumie przeprowadzono ponad 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób. Do końca listopada 2016 r. otwartych zostało 30 posterunków.

Ustawa antyterrorystyczna

2 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Jej przepisy zapewniają lepszą koordynację działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasach rosnącego zagrożenia terrorystycznego na świecie. Nowa ustawa miała istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Warszawie i Krakowie. Możliwości, które dała służbom, szybko okazały się przydatne. Już w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy, korzystając z jej zapisów wydalono z Polski kilku obywateli innych krajów podejrzewanych o terroryzm. Polscy funkcjonariusze zatrzymali m.in. Holendrów pochodzenia bliskowschodniego, którzy próbowali nielegalnie kupić broń w naszym kraju. Odpowiednie zapisy pozwoliły na ograniczenie fałszywych alarmów bombowych, które są bardzo kosztowane dla służb. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku – odnotowano 60 fałszywych zgłoszeń, czyli o 28 mniej niż od 2 maja do 30 czerwca.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, które umożliwia każdemu mieszkańcowi sprawdzanie i anonimowe przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących zagrożeń w najbliższej okolicy. Każdy mieszkaniec przez specjalnie przygotowaną stronę internetową może wskazać Policji miejsca, w których jego zdaniem dzieją się niepokojące rzeczy. Takie zgło-szenie jest następnie weryfikowane przez funkcjonariuszy. Na mapę do 9 listopada 2016 roku naniesiono około 20 tys. zgłoszeń. KMZB działa już w całej Polsce. Jest ciągle modyfikowana i uaktualniana.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”

„Nas”, czyli obywateli. Założeniem programu jest, by dzielnicowy stał się policjantem bliskim mieszkańcom. Bliskim, a więc łatwo dostępnym, mającym dla mieszkańców czas i znającym ich problemy i oczekiwania. I, co równie istotne, mającym warunki i możliwości, żeby te problemy rozwiązywać. Dla ułatwienia kontaktu z tymi policjantami MSWiA przygotowało mobilną wyszukiwarkę dzielnicowych. Aplikacja przeznaczona na smartfony  Moja Komenda umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić, wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który o niego dba oraz pokaże, w której jednostce pełni służbę. Program zakłada również, że dzielnicowi nie będą obciążani dodatkowymi obowiązkami oraz będą mieli mniej pracy biurowej. Przewidywane są także nowe szkolenia kładące nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami. Obecnie w Polsce pracuje około 8 tysięcy dzielnicowych. Docelowo mają oni stanowić około 10 proc. wszystkich funkcjonariuszy.

Młody Bohater

Nagrodą „Młodego Bohatera” szef MSWiA wyróżnia dzieci i młodzież, które uratowały bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób. Ich odwaga i opanowanie są godne naśladowania i zasługują na wyróżnienie. Nagrodą jest unikalny, numerowany medal. Do tej pory wręczono ich 20. Historia każdego „Młodego Bohatera” opisana jest na stronie internetowej MSWiA. Tam też jest instrukcja, jak zgłaszać kolejne przykłady zachowania młodych ludzi godne naśladowania. 

Program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

Z inicjatywy ministra SWiA Mariusza Błaszczaka Rada Ministrów reaktywowała program „Razem bezpieczniej” i zdecydowała o nadaniu mu imienia ministra spraw wewnętrznych i administracji śp. Władysława Stasiaka. Nowa edycja programu promuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane są projekty związane z przeciwdziałaniem przemocy, narkomanii oraz ograniczaniem dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane są działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Na realizację programu w latach 2016–2017 przewidziano w sumie 8 mln 700 tys. zł.

KZ/MSWiA
zdj. archiwum redakcji