Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Życzenia świąteczne

Policjantki, Policjanci! Pracownicy Policji! Emeryci i Renciści policyjni!

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Życzę Wam
i Waszym najbliższym ciepłych, rodzinnych i spokojnych świąt. Do życzeń, które wymienicie przy wigilijnym stole, dołączcie i te od kierownictwa Policji – niech świąteczny czas będzie okresem radości i wytchnienia od codziennych obowiązków.

Tym, którzy będą na służbie i w pracy, i nie będą mogli spędzić świąt z najbliższymi, życzę, by ten czas minął Im szybko i spokojnie. 

Rok 2016 obfitował w ważne wydarzenia. Niech więc ten szczególny moment będzie również okazją do podziękowania za poświęcenie i trud, jakie włożyliście w zabezpieczenie szczytu NATO, wizyty Ojca Świętego i Światowych Dni Młodzieży. Zapisaliście piękną kartę w historii polskiej Policji. I za to Wam wszystkim serdecznie dziękuję.

W imieniu kierownictwa Policji życzę Państwu, by służba i praca dla ojczyzny były dla Was źródłem dumy i satysfakcji. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. Niech spełnią się Wasze plany i pragnienia w nowym, 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

Szanowni Państwo,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Policji!

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy dla wszystkich chrześcijan. Klimat panujący w każdym domu podczas Wieczerzy Wigilijnej sprawia, że tego dnia zanikają między ludźmi wszelkie spory. Tradycja łamania się opłatkiem, symbolem pojednania, świadczy o naszej życzliwości i gotowości do przebaczania bliźnim. Czas Bożego Narodzenia zajmuje w naszych sercach szczególne miejsce, ponieważ jest okresem oczekiwania na narodziny Zbawiciela.

Dlatego właśnie życzę wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom polskiej Policji, a także Pracownikom Cywilnym, aby przychodzący na Świat Jezus Chrystus sprawił, że radość zagości w domu każdego z Was. Mam nadzieję, że ta niezwykła Noc przyniesie ze sobą pokój, pojednanie i ogrom ludzkiej życzliwości.

Służba w Policji wiąże się z wieloma honorami, ale także i wyrzeczeniami. To zobowiązanie do niesienia pomocy i dbania o bezpieczeństwo obywateli również w święta oraz dni, które dla większości społeczeństwa są wolne od pracy. W tym roku część z Państwa także spędzi święta Bożego Narodzenia, dbając o porządek publiczny i czuwając nad zdrowiem i życiem innych. Mam nadzieję, że wszyscy Policjanci w czasie wolnym od służby znajdą możliwość spędzenia tych magicznych chwil w gronie rodziny i bliskich.

Serdeczne życzenia kieruję także do rodzin wszystkich Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy, a także Pracowników Cywilnych Policji. To dzięki Państwa wsparciu Policjanci stawiają czoła wszystkim wyzwaniom czekającym na nich podczas służby. Jesteście Państwo dla nich prawdziwą podporą, która zasługuje na szacunek i uznanie.

Życzę wszystkim Państwu, aby radość płynąca z przyjścia na Świat Jezusa Chrystusa stała się źródłem szczęścia i pomyślności w nowym roku 2017. Niech przyniesie on spełnienie marzeń i pasmo sukcesów zawodowych i osobistych.

 

 

 

 

 

Szanowne Funkcjonariuszki,
Szanowni Funkcjonariusze Policji,
Pracownicy Cywilni Policji!

Każdy z nas potrzebuje bezpieczeństwa. Dzięki niemu możemy spokojnie żyć i realizować swoje cele. Pozbawieni poczucia bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie osiągnąć niczego ważnego.

Stojąc na straży bezpieczeństwa, spełniacie zatem wobec obywateli niezwykle ważną misję. Wasza codzienna służba wiąże się z szeregiem wyrzeczeń, odważnych i ryzykownych decyzji oraz poświęceniem dla dobra innych. Noszenie policyjnego munduru to powód do wielkiej dumy, ale również odpowiedzialne zobowiązanie do niesienia pomocy tym, których bezpieczeństwo jest zagrożone.

Świadomość obowiązku, który przyrzekliście wypełniać „nawet z narażeniem życia”, mają także Wasze rodziny. Wasi najbliżsi żyją w obawie o Wasze zdrowie i szczęśliwe powroty do domu. Obrana przez Was droga życiowa jest więc trudna także dla nich, ale wierzę, że możecie liczyć na Ich wsparcie.

2016 rok, który powoli dobiega końca, był bardzo ważnym czasem dla Polski i polskiej Policji. Kilka miesięcy temu, w lipcu, służby mundurowe musiały sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakim było zabezpieczenie szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Wszystko się udało, bardzo dobrze, a nawet wzorowo wypełniliście swoje zadanie. Udowodniliśmy, że Polska to bezpieczne, dobrze zorganizowane państwo, do którego warto powracać, by realizować różnego typu przedsięwzięcia – zarówno te o charakterze publicznym, jak i własne, indywidualne plany. Jeszcze raz Wam za to dziękuję, bo z tego kapitału nasz kraj będzie korzystać w przyszłości.

Mijający rok to także szereg zmian dotyczących modelu funkcjonowania formacji. Chcemy budować etos funkcjonariusza zgodny z tradycją i oczekiwaniami społecznymi. Służba policjanta to przede wszystkim służba blisko ludzi i dla ludzi. Nie zapominajcie, że uczciwi obywatele oczekują Waszej przyjaznej opieki i wsparcia.

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia kieruję do Was oraz do Waszych rodzin serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, siły i pogody ducha, satysfakcji z pełnionej służby, rozwoju osobistego i zawodowego oraz wielu sukcesów. Niech Wasza służba prowadzi do stałego wzrostu zaufania społecznego do Policji i do budowania jej wizerunku jako formacji skutecznej i profesjonalnej.

Raz jeszcze z serca dziękuję za wspólny, dobry rok. Po świątecznym odpoczynku, w nowym, 2017 roku będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie, dla bezpieczeństwa naszego państwa i jego obywateli.