Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

SŁUŻBOWE ŻYCZENIA

Na 2016 rok

Przed nami cały nowy rok, z nowymi zadaniami i wyzwaniami. To czas, kiedy uzbrojeni w noworoczne postanowienia możemy śmiało spojrzeć w przyszłość, z nadzieją, że spełnią się choć niektóre z życzeń, jakimi nas obdarowano. Do tych, które usłyszeliśmy, swoje dołączają bohaterowie, których gościliśmy na łamach miesięcznika w 2015 roku.

Sierż. Anna Wojtulewicz, WRD KMP w Białymstoku, trzecia w 68. Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych:

– Życzę wszystkim koleżankom i kolegom, aby nadchodzący rok był pełen radości i satysfakcji z bezpiecznie realizowanych zadań. Aby każdy z nas, bez względu na to, w jakim wydziale i na jakim stanowisku pracuje, zawsze pamiętał, kim jesteśmy, jak ważną i pożyteczną rolę pełnimy, że głównym naszym zadaniem jest pomaganie, ale również byśmy pamiętali o pomocy sobie nawzajem. Żebyśmy budowali silną i służącą społeczeństwu Policję na fundamencie wzajemnego szacunku i wspierania się w tej trudnej profesji. Życzę wszystkim policyjnym sportowcom wielu sukcesów i radości z uczestnictwa w zawodach, no i tego co najważniejsze – zdrowia, aby omijały nas kontuzje, żebyśmy mogli zawsze na maksa walczyć o najwyższe laury dla Polski i polskiej Policji.

Podinsp. Kinga Badeńska, oficer łącznikowy w Moskwie:

– Sobie i wszystkim oficerom łącznikowym Policji życzę jak najlepszej współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. Sprawnej realizacji zleceń i pełnych profesjonalnych odpowiedzi od instytucji ochrony porządku prawnego państwa, w którym urzędujemy. Jeszcze lepszych zarówno służbowych, jak i prywatnych kontaktów, które bezpośrednio przekładają się na jakość naszej pracy, a w rezultacie na sprawy prowadzone przez naszych kolegów i koleżanki w Polsce. Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji w 2016 roku życzę spełnienia planów zawodowych, uznania wśród podwładnych i przełożonych oraz wytrwałości w codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy. Prywatnie zaś życzę zdrowia, więcej optymizmu, szczęścia w życiu rodzinnym oraz stabilizacji pozwalającej z nadzieją patrzeć w przyszłość.

 

Podkom. Mirosław Cydzik, KMP w Olsztynie, maratończyk, członek elitarnego 7 Continents Club:

– Życzę wszystkim policjantom i pracownikom Policji, aby rok 2016 przyniósł nam zdrowie, hart ducha, radość w życiu osobistym oraz zadowolenie z wykonywanej pracy. Chciałbym, aby rok 2016 upłynął pod znakiem wzajemnego szacunku i przynoszącej satysfakcję współpracy. Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć więcej i efektywniej rozwiązywać problemy. Życzę również, abyśmy w nowym roku nie bali się stawiać przed sobą ambitnych celów i dążyć do realizacji marzeń. Każdy cel można osiągnąć, tylko trzeba uwierzyć, że jest to możliwe. Pracujmy nad profesjonalizacją Policji i dobrymi relacjami. Umożliwi to podejmowanie mądrych decyzji i zapewni dobrą atmosferę w pracy i w służbie. Chciałbym również, aby rok 2016 wiązał się z popularyzacją innowacyjnych rozwiązań, między innymi z powstaniem specjalnej platformy, gdzie policjanci i pracownicy dzieliliby się pomysłami na usprawnienie pracy Policji.

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka:

– Życzę Państwu, by moje słowa towarzyszyły Wam w codziennej służbie – nie tylko w okresie świątecznych i noworocznych refleksji. Służba w Policji jest jak wyboista droga, pełna zakrętów, niebezpieczeństw oraz wyzwań. Daje wiele satysfakcji, ale wymaga pokory. Życzę Państwu, by nigdy nie pozostawiać nikogo na marginesie codziennych trudów życia. Życzę dostrzegania problemów drugiego człowieka i dzielenia się swoją siłą i mądrością, kiedy ktoś potknie się na tej drodze, zwolni tempo, wytraci kierunek, dla którego ślubował wiernie służyć. Życzę Państwu pełnego zrozumienia dla miary człowieczeństwa, którą jest tak łatwo wyrażać, a czasem nie potrafimy tego robić prostym gestem i zachowaniem. Wreszcie życzę, aby wasze wizyty u mnie były dla mnie przerwą na wspólne wypicie herbaty, a nie momentem rozwiązywania często bardzo skomplikowanych ludzkich problemów, których „autorem” jest… drugi człowiek. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, że możecie liczyć na moją pomoc. Szczęśliwego nowego roku.

 

Podinsp. Henryk Pach, dyżurny KWP w Olsztynie, społecznik i wolontariusz:

– Wszystkim koleżankom i kolegom policjantom życzę w nadchodzącym roku samych pozytywnych zmian. Ważne, abyśmy pracowali w spokoju, zarządzani przez mądrych, roztropnych, prawych i sprawiedliwych przełożonych. Wszystkim policjantom z pierwszej linii życzę spokojnych oraz bezpiecznych dyżurów: tylu odpraw przed służbą, jak i po służbie. Koleżankom i kolegom dyżurnym życzę opanowania, mądrych decyzji, wdzięczności ludzi, którzy codziennie potrzebują pomocy oraz naszych rozsądnych i szybkich rozwiązań trudnych sytuacji. Naszym przełożonym życzę umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji: pełnych empatii i sympatii dla podwładnych. Wszystkim policjantkom i policjantom – Do siego roku. Rodzinom, spokoju, radości i dumy z tego, że najbliżsi stoją na straży prawa i bezpieczeństwa nas wszystkich. Pamiętajmy: Salus rei publicae suprema lex esto (Dobro państwa niech będzie najwyższym prawem).

Podinsp. Anna Zielińska-Brudek, WRD KWP w Kielcach, poetka:

– Drodzy przyjaciele w mundurach. Z wiarą i ufnością wchodzimy w nową rzeczywistość, jak zawsze gotowi służyć człowiekowi. Niech nowy rok przepełniony zdrowiem i miłością stanie się czasem spełnionych oczekiwań i nadziei na lepszą przyszłość. Wszak nie wszystko musi być na baczność, bo często spocznij jest postawą o wiele potrzebniejszą, ludzką. Przed nami kolejne, bywa nieoczekiwane i trudne zadania. Obyśmy potrafili im sprostać, bo nasza służba człowiekowi, tak jak miłość – wymaga pracy zwyczajnej, codziennej, ale nie można jej puszczać bez steru, choćby na chwilę. Tego od nas oczekują ludzie, dla których niejednokrotnie jesteśmy ostatnią deską ratunku. Niech dobry los obdarzy was wszystkim o czym marzycie, żebyście potrafili cieszyć się z życia w każdym jego momencie. W imieniu własnym oraz policjantów i pracowników z garnizonu świętokrzyskiego życzę tego z głębi serca. Pozwolę sobie skończyć te życzenia fragmentem własnego wiersza: Na dzień i noc / Życzenia zwyczajne / wierne jaskółki / niech wiją gniazda / Coraz bliżej i bliżej / W chatce człowieka.

 

Podinsp. Krzysztof Popiołek, komendant KPPL Warszawa-Okęcie:

– Niech każdy dzień nowego roku będzie pełen miłości, harmonii i pogody ducha. Niech pozwoli nam odkrywać wokół nas rzeczy nowe i fascynujące. W ludziach i w nas samych. Koleżankom, kolegom oraz redakcji i czytelnikom „Policji 997” życzę, aby świat, który widzą dookoła, dał im to, czego sami z dobroci serca pragną. Wszystkim funkcjonariuszom życzę, aby noworoczna atmosfera, przeżywana w wymiarze duchowym i rodzinnym, pobudzała do refleksji, dostarczała pozytywnej energii do nowych wyzwań, umacniała w poczuciu jedności i solidarności zawodowej oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji życzę cierpliwości, wytrwałości, poczucia własnej wartości, wzajemnej życzliwości, otrzymania oczekiwanej podwyżki oraz zadowolenia i satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych.

St. sierż Łukasz Górka, Zespół Interwencyjny KP w Olsztynku:

– W ciągu jednego dnia nie zmienimy świata, jednak każdy kolejny wschód słońca to kolejny krok na drodze zmian… ta krótka refleksja towarzyszy mi od pierwszych dni pracy w Policji aż do dziś i tymi słowami pragnę rozpocząć swoje życzenia. Wszystkim kolegom i koleżankom z głębi serca życzę realizacji wszystkich marzeń i osiągnięcia celów, do których dążycie zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Niech rok 2016 będzie rokiem korzystnych zmian, niech będzie otwarty na nowe możliwości rozwoju, doskonalenia zawodowego i satysfakcji z pełnionej służby, oczywiście w akompaniamencie długo wyczekiwanych podwyżek. Bezpieczeństwo to nie produkt, to proces, wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny, dlatego życzę  sobie i innym policjantom, aby nasze codzienne starania były doceniane i przez przełożonych, i tych, którym to bezpieczeństwo zapewniamy. Pamiętajcie o jednym, społeczeństwo jest różnorodne, ale my powinniśmy być jednością.

 

Asp. sztab. Aldona Nowak, Wydział Prewencji KPP w Gnieźnie, laureatka konkursu „Policjant, który mi pomógł”:

– Z okazji nowego roku życzę nam wszystkim spełnienia marzeń, satysfakcji z wykonywanej pracy, zrozumienia i ciepła rodzinnego. Praca w Policji to zaszczyt i duma. To odpowiedzialność i wyzwanie, wymagające często ogromnego zaangażowania, empatii i umiejętności słuchania. Pamiętajmy! Liczy się każdy dzień, aby wychodzić ludziom naprzeciw z tym, co pomaga im iść dalej przez życie. Niech te słowa dają wam siłę do działania.

 

Sierż. Ewa Urbańczyk, dzielnicowa IV KP KMP w Rudzie Śląskiej, laureatka konkursu „Policjant, który mi pomógł”:

– Abyśmy potrafili być ludźmi szczęśliwymi – takimi, którzy to szczęście małe, a zarazem największe – noszą w sobie każdego dnia. Tylko tacy możemy prawidłowo realizować swoje zadania, a pozytywną energię przekazywać dalej. Spokoju ducha, dobrego zdrowia, uśmiechu naszych dzieci, pasji w tym, co się robi, „dziękuję” od tych, którym pomogliśmy i nadal pomagamy, uznania ludzi dla nas ważnych i ważniejszych, których podziwiamy i od których się uczymy. Wewnętrznej siły, przekonania, że nasze decyzje są trafne, słuszne, że bronimy spraw dla nas i innych najistotniejszych. Tego wszystkiego i jeszcze więcej – nie „z okazji”, ale „przy okazji” czasu świąteczno-noworocznego – służbie mojemu sercu najbliższej: paniom i panom dzielnicowym, wszystkiego co potrzebne podczas codziennych obchodów i związanych z tym obowiązków oraz wszystkim moim współpracownikom, koleżankom i kolegom policjantom z całego serca życzę.

St. sierż. Katarzyna Nykiel, WRD KSP:

– Życzę nam, policjantom przede wszystkim dużo zdrowia, sukcesów i zadowolenia z wykonywanego zawodu. Ja mam to szczęście, że mogę pracować w miejscu, w którym bardzo chciałam, robię to, o czym marzyłam i niezwykle się z tego cieszę. Dlatego też życzę wszystkim, aby dążyli do realizacji swych marzeń i nie spoczywali na laurach, ponieważ spełnienie tych marzeń jest wspaniałym i niesamowitym uczuciem. Warto o to walczyć. Ponadto życzę funkcjonariuszom, aby mogli na swojej drodze spotykać ludzi pomocnych i życzliwych, takich jakich ja miałam przyjemność spotkać, na których zawsze mogłam liczyć. Życzę innym i sobie, abyśmy wzajemnie się wspierali i szanowali, a policjantkom i policjantom z ruchu drogowego zawsze dobrej pogody. Z uwagi na charakter swojej pracy, motocyklistom życzę szerokości i przyczepności, a sezon motocyklowy niech trwa 12 miesięcy.

Sierż. sztab. Łukasz Trzeciak, WRD KSP, II wicemistrz w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski Dywizji Narodowej 1N:

– Wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji życzę spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym oraz oparcia w rodzinie i przełożonych. Wytrwałości i wiary w siebie, aby zmierzając do wyznaczonych celów, nie poddawać się, ale i pokory, żeby umieć uczyć się na błędach. Wówczas osiągnięcie założeń daje ogromną satysfakcję. Koleżankom i kolegom z ruchu drogowego życzę pracy na dobrym sprzęcie i uporu w dążeniu do samodoskonalenia się, abyśmy świadomi wagi zadań, które realizujemy każdego dnia, wypełniali je jak najlepiej.

 

 

 

wysłuchał KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. archiwum