Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ku chwale Ojczyzny! (nr 125/08.2015)

Podczas uroczystości w Belwederze 23 lipca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował na stopień generalnego inspektora Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego i wręczył nominacje generalskie pięciorgu wyższym oficerom Policji.

Stopień nadinspektora otrzymali: insp. Cezary Popławski, zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Irena Doroszkiewicz, komendant wojewódzki Policji w Opolu, insp. Michał Domaradzki, komendant stołeczny Policji, insp. Jarosław Sawicki, komendant wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Krzysztof Zgłobicki, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Z rąk minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej mianowani odebrali szable generalskie, a Komendant Główny Policji pamiątkowy kordzik.

– To dla Was ukoronowanie dotychczasowej służby – zwrócił się do nominowanych prezydent Bronisław Komorowski. – Ale to także kolejny sygnał stojący przed nami wszystkimi, zachęcający do pomnożenia wysiłku na rzecz jeszcze lepszej służby na rzecz Polski. Życzę, abyście Państwo z poczuciem odpowiedzialności kontynuowali swoją piękną, ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na rzecz bezpieczeństwa kraju, na rzecz czynienia naszego kraju lepszym. Wszystkim życzę osobistej satysfakcji i osobistego przekonania, że każdy z nas, tak naprawdę, tak na końcu, zawsze kieruje się myślą o tym, że to wszystko jest dla Polski.

W imieniu awansowanych głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski, który podziękował za zaszczyt i honor, jaki ich spotkał.

– Nominacje traktujemy też jako podziękowanie dla naszej formacji, formacji szczególnej, w której służą szczególni ludzie, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją wypełniają codzienną trudną służbę – powiedział gen. insp. Krzysztof Gajewski. – Podziękowania kieruję do rodzin wszystkich funkcjonariuszy Policji za to, że są z nami i dzielą nasze trudy, a jako człowiek munduru powiem krótko: „Ku chwale Ojczyzny!”.

Sylwetki mianowanych:

Gen. insp. Krzysztof Gajewski urodził się w 1958 r. w Chełmnie. Służbę zaczął w 1983 r. Był m.in.: komendantem miejskim Policji w Gdańsku, komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, komendantem wojewódzkim w Gdańsku. W styczniu 2012 roku został powołany na stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Głównego Policji. Od 12 lutego br. stoi na czele polskiej Policji.

Nadinsp. Cezary Popławski urodził się w 1967 r. w Rajczy. Służbę zaczął w 1987 roku. Był m.in.: komendantem Komisariatu Policji w Muszynie i naczelnikiem WRD KWP w Łodzi oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi. W 2013 roku został komendantem wojewódzkim Policji w Radomiu, a w lutym br. zastępcą Komendanta Głównego Policji.

Nadinsp. Irena Doroszkiewicz urodziła się w 1965 r. w Białymstoku. Do Policji wstąpiła w 1990 r. Pełniła m.in. funkcje: naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Białymstoku, naczelnika Inspektoratu KWP w Białymstoku, była też komendantem miejskim Policji w Białymstoku. W 2013 roku została komendantem wojewódzkim Policji w Opolu.

Nadinsp. Michał Domaradzki urodził się w 1973 r. w Skarżysku-Kamiennej. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. Był m.in.: komendantem powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i komendantem miejskim w Kielcach, I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach i I zastępcą komendanta stołecznego. W 2013 r. został komendantem wojewódzkim Policji w Lublinie, a w 2014 roku komendantem stołecznym Policji.

Nadinsp. Jarosław Sawicki urodził się w 1966 r. w Drezdenku. Służbę zaczął w 1986 r. Był m.in.: komendantem Komisariatu Policji I w Gorzowie Wielkopolskim, komendantem miejskim Policji, a następnie zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a w 2013 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Nadinsp. Krzysztof Zgłobicki urodził się w 1960 r. w Gdańsku. Służbę zaczął w 1979 r. Był m.in.: naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gdańsku, zastępcą komendanta miejskiego w tym mieście, komendantem miejskim Policji w Gdańsku, zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a od 2013 r. komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor