Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komunikator 997 – ogólnopolski tygodnik informacyjny (nr 120/03.2015)

Duże zainteresowanie środowiska policyjnego wydarzeniami wewnątrz formacji było powodem przygotowania w Wydziale Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji „Komunikatora 997” – tygodnika informacyjnego wydawanego w formie elektronicznej.

Pierwszy ukazał się w styczniu, kolejne trafiają do czytelników co tydzień. „Komunikator 997” dociera do odbiorców za pośrednictwem portali wewnętrznych i poczty Lotus w uniwersalnym formacie PDF. Nad wydawnictwem czuwa zespół redakcyjny, dbający o poprawność językową i merytoryczną publikowanych materiałów.

Nowy tygodnik policyjny ma formę typowo gazetową, co umożliwia jego proste wydrukowanie i kolportaż w wersji papierowej, co jeszcze zwiększy jego dostępność w studwudziestotysięcznej formacji.

Materiały publikowane w „Komunikatorze 997” nadsyłane są z całej Polski. Redakcji zależało, aby łamy tygodnika stały się miejscem, w którym każdy może podzielić się swoimi osiągnięciami, sukcesami czy poradami. Pierwsze doświadczenia pokazują, że policjanci i pracownicy Policji najchętniej dzielą się z kolegami i koleżankami informacjami o spektakularnych akcjach, także prewencyjnych, osiągnięciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych i historycznych.

Redakcja tygodnika, chcąc zachęcić do nadsyłania artykułów, ustanowiła odznakę „Złoty laur”, która przyznawana jest za najlepszy materiał w numerze. Zwycięski tekst otwiera numer. Do tej pory wyróżnienie zdobyły artykuł Zespołu Prasowego KSP, opisujący zwalczanie przez stołecznych policjantów oszustów okradających seniorów metodą „na wnuczka”, oraz tekst dotyczący opracowanego w Warszawie filmu „Napastnik w szkole”, przedstawiający zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

Uwaga! Dystrybucję wewnętrzną tygodnika w wersji elektronicznej prowadzą komórki odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w komendach wojewódzkich Policji.

JOANNA CHMIELEWSKA