Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zrozumieć zło (nr 118/01.2015)

Inauguracyjna sesja projektu szkoleniowego na lata 2014–2016 Zrozumieć zło. Warsztaty dla przełożonych w Policji, w ramach którego przeszkolonych zostanie 200 policjantów z całego kraju, odbyła się w dniach 1–3 grudnia 2014 r. w Oświęcimiu.

Podstawowym celem 3-dniowych warsztatów było zwiększenie determinacji policjantów w zapobieganiu i zwalczaniu tzw.  przestępstw z nienawiści oraz zapobieganiu przekraczania uprawnień funkcjonariuszy w stosowaniu przemocy.

PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI A AUSCHWITZ

Szkolenie jest odpowiedzią na zwiększającą się liczbę czynów przestępczych motywowanych nienawiścią, na eskalację tzw. mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz na odradzanie się ruchów neonazistowskich w Polsce i na świecie. Historia Holokaustu, masowego mordu na Żydach dokonanego w środku cywilizowanej nowoczesnej Europy, jest jedynie pretekstem, który pozwala dostrzec uniwersalne mechanizmy psychologiczne kierujące ludzkim zachowaniem w sytuacjach podległości służbowej, podwyższonego stresu i konieczności podejmowania szybkich decyzji. Dlatego tak istotne jest miejsce, w którym realizowany będzie każdorazowo projekt „Zrozumieć zło”. Sesje warsztatowe będą odbywać się w Centrum Żydowskim i Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu, synagodze Chewra Lomdej Misznajot, jedynej zachowanej synagodze przedwojennego Oświęcimia, oraz na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

RPO O PROJEKCIE

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i poparciem prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich.

– Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że zjawisko rasizmu i związanej z nim nietolerancji i ksenofobii godzi w podstawowe prawo godności przysługujące każdemu człowiekowi, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku społecznego. Pamięć o okrutnych doświadczeniach przeszłości powinna skłaniać instytucje państwowe do większej aktywności i czujności wobec tego problemu. Liczę więc, że wiedza, jaką zdobędzie na tych warsztatach kadra zarządzająca, pomoże odpowiednio przygotować środowisko policjantów do właściwej odpowiedzi na wszelkie zło, jakie powodują społeczna nietolerancja oraz działania motywowane uprzedzeniami wobec rożnych grup społecznych. Państwa postawa w bezpośredni sposób rzutuje na sposób prowadzenia czynności przez podległych funkcjonariuszy – stanowisko RPO i oczekiwania wobec projektu przekazał Maciej Szmigiero, zastępca dyrektora generalnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, podczas uroczystości otwarcia projektu.

Projekt szkoleniowy realizowany jest przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Komendę Główną Policji dzięki wsparciu programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, a także przy współpracy Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Więcej na stronie projektu: www.zrozumiec-zlo.pl 

MARTA KRASUSKA
specjalista ds. ochrony praw człowieka

Zdjęcie bramy Auschwitz II Birkenau wykorzystane w materiałach projektu pochodzi z zasobów Alex Ridgway https://www.flickr.com/photos/ridg/

Harmonogram edycji warsztatów „Zrozumieć zło”:
1–3 grudnia 2014 r.  Pełnomocnicy ds. OPC, KWP w Krakowie
15–17 grudnia 2014 r.  KWP w Katowicach, KWP w Opolu
19–21 stycznia 2015 r.  KWP w Białymstoku, KWP w Olsztynie, KWP w Bydgoszczy
2–4 marca 2015 r.  KWP w Poznaniu, KWP w Gorzowie Wlkp.
16–18 marca 2015 r.  KWP we Wrocławiu, KWP w Kielcach
6–8 maja 2015 r.  Centralne Biuro Śledcze Policji
16–18 listopada 2015 r.  KWP zs. w Radomiu, KSP, KWP w Łodzi
7–9 grudnia 2015 r.  KWP w Gdańsku, KWP w Szczecinie
18–20 stycznia 2016 r.  KWP w Rzeszowie, KWP w Lublinie
29 lutego–2 marca 2016 r.  Rzecznicy prasowi


Zobacz także:
Zrozumienie dla niepełnosprawności (nr 117/12.2014)
Z misją na Ukrainę (nr 116/11.2014)
Przeciw nienawiści (nr 116/11.2014)