Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zgwałcenie ścigane z urzędu

Od 27 stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, które zmieniają tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Do tej pory były one ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a teraz są ścigane z urzędu.

Zmiana przepisów dotyczy trybu ścigania przestępstw: zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia, a także wykorzystania bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej w celu doprowadzenia do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności.

ArtK