Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sejm przyjął ustawę o zwolnieniach lekarskich

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych Sejm RP większością głosów koalicji PO-PSL, wspartej przez Twój Ruch przyjął ustawę obniżającą zasiłki chorobowe policjantów do 80 proc. wynagrodzenia.

Jedna przygotowana przez rząd Donalda Tuska ustawa zmienia kilka aktów prawnych, normujących działanie służb porządku i wojska w Polsce: ustawę o Policji, ustawę o Straży Granicznej, ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę o Biurze Ochrony Rządu, ustawę o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy. Funkcjonariuszom i żołnierzom wymienionych służb ustawa obniża zasiłki za L 4.

Tego samego dnia sejm przyjął rządowy projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o Sądzie Najwyższym. Ta nowelizacja  z kolei obniża świadczenia chorobowe sędziów i prokuratorów do 80 proc. wynagrodzenia.

Jak informuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów w dniu dzisiejszym na galerię w sejmie podczas trzeciego czytania ustawy zmieniającej świadczenia chorobowe nie zostali wpuszczeni funkcjonariusze służb mundurowych, którzy byli wcześniej pisemnie zgłoszeni. Kancelaria Sejmu odmowę wstępu służbom na galerię motywowała tym, że funkcjonariusze, którzy byli na niej 22 stycznia br. reagowali oklaskami na niektóre wystąpienia poselskie.

Paweł Ostaszewski