Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy wiceminister spraw wewnętrznych

Premier Donald Tusk powołał Grzegorza Karpińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Grzegorz Karpiński do tej pory był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Grzegorz Karpiński urodził się 4 sierpnia 1976 r. w Chełmnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i konstytucyjnym. W 2005 r. został radcą prawnym.

W latach 2007 – 2011 był posłem na Sejm RP. Pracował między innymi w komisji śledczej ds. zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, komisji ustawodawczej, nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach oraz komisji ds. służb specjalnych.

Wielokrotnie reprezentował Sejm w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie zgodności z Konstytucją RP traktatu lizbońskiego. Był członkiem Krajowej Rady Prokuratury. Przewodniczył Polsko – Brytyjskiej Grupie Parlamentarnej. Dwukrotnie wybierano go do Rady Miasta Torunia. Zna język angielski. Jest żonaty, ma córkę Gaję.

Grzegorz Karpiński stanowisko podsekretarza stanu objął 24 stycznia, zastąpił na tym stanowisku Marcina Jabłońskiego, który złożył rezygnację.