Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W Sejmie o L-4 dla mundurowych

22 stycznia br. odbyło się w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji dotyczącej zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Dyskusji przysłuchiwało się około 100 umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Po dyskusji Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu naniesienia poprawek.

Najistotniejsza z nich dotyczy wprowadzenia 14-dniowego okresu ochronnego, tzn. zwolnienie lekarskie do 14 dni byłoby płatne 100 proc., powyżej  14 dni – 80 proc. (NSZZ Policjantów postulował, aby okres ochronny obejmował 30 dni zwolnienia).

Po tym posiedzeniu sejmu Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wydała komunikat, w którym zapowiada dalsze działania w tej sprawie, m.in.:

- sporządzenie projektu obywatelskiego ustawy, zakładającego wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służby nocne i w dni ustawowo wolne,
- sporządzenie wystąpienia postulującego 30-dniowy okres ochronny przy zwolnieniach lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy i skierowanie go do wszystkich klubów parlamentarnych,
- przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku przyjęcia ustawy w sprawie L-4 funkcjonariuszy i żołnierzy w kształcie niekorzystnym dla służb mundurowych,
- udział umundurowanych funkcjonariuszy w posiedzeniu Sejmu przy III czytaniu projektu ustawy ws. L-4,
- przeprowadzenie akcji zbiorowego odsyłania do Prezesa Rady Ministrów jego listu do funkcjonariuszy i żołnierzy z czerwca 2010 roku, w którym zapewniał, że żadne niekorzystne zmiany dla środowisk mundurowych nie są planowane  i że będzie przestrzegana zasada praw nabytych.

Elżbieta Sitek

W najbliższym, lutowym numerze miesięcznika "Policja 997" ukaże się wywiad z przewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Grzegorzem Nemsem.