Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

100 wydań "Policji 997"

Z okazji wydania setnego numeru miesięcznika „Policja 997” w Sali Generalskiej odbyło się uroczyste kolegium redakcyjne. Gratulacje i podziękowania redakcji złożył m.in. wydawca – Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

- Od kiedy gazeta powstała, czytam każdy jej numer. Dostarcza mi ona wielu informacji o służbie, o problemach policjantów, ale także o ich osiągnięciach i sukcesach. Mogę państwu pogratulować, bo to nie jest łatwa praca być recenzentem tego, co się dzieje w Policji. Dziękuję i gratuluję – powiedział Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyńki.

Insp. Grzegorz Jach – przedstawiciel programu „Profilaktyka a Ty”, podziękował twórcom miesięcznika za to, że piszą o kulturze policyjnej i o ludziach z pasją – Dziękuję Wam w imieniu młodzieży kilkutysięcznej społeczności PaT, która sięga do tego miesięcznika – powiedział insp. Jach.

Na ręce redaktor naczelnej, insp. Grzegorz Jach złożył Certyfikat Programu „Profilaktyka a Ty” – To jest najwyższe wyróżnienie, które możemy przekazać na dowód naszego uznania, wielkiego szacunku i wsparcia. To jest nasze „dziękuję” od tysięcy młodych ludzi.

Redakcja miesięcznika POLICJA 997 otrzymała od Komendanta Głównego Policji dyplomy z gratulacjami i słowami podziękowania za trud i zaangażowanie jakie wkładają w tworzenie gazety.

Zdjęcia: Andrzej Mitura