Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Minister powołał pełnomocnika

12 czerwca minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powołał pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych podległych MSW.

Pełnomocnikiem została pani Monika Sapieżyńska – od dziewięciu lat pracuje w MSW, obecnie w Biurze Ministra. Jej zadaniem będzie m.in. współpraca z pełnomocnikami komendantów wojewódzkich Policji ds. ochrony praw człowieka i wypracowanie standardów postępowania w sprawach, w których mogło dojść do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn. Pani pełnomocnik ma też monitorować równouprawnienie w służbach mundurowych – ma powstać raport na ten temat, dostępny opinii publicznej.

Została też uruchomiona tzw. żółta linia umożliwiająca anonimowe informowanie o nadużyciach w równym traktowaniu w formacjach mundurowych. Po otrzymaniu informacji, że dzieje się coś niepokojącego, pani pełnomocnik będzie mogła wdrożyć natychmiastową kontrolę: będzie ściśle współpracowała z Departamentem Kontroli, Skarg i Wniosków MSW.

AW