Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Śpb - nowe przepisy weszły w życie

Ustawa reguluje i ujednolica zasady, sposób użycia lub wykorzystania śpb i broni palnej. Określa też przypadki, kiedy mogą one być użyte oraz tryb postępowania przed i po ich użyciu lub wykorzystaniu.

Konieczność regulacji tej problematyki w ustawie wynikała z dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w których sędziowie stwierdzili, że stosowanie śpb i broni palnej powinno być szczegółowo uregulowane ustawowo, a nie w rozporządzeniach, gdyż tylko przepisy ustawy, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji, mogą pozwalać na ingerencję w sferę wolności osobistej jednostki.

Regulacje, zawarte w ustawie, dotyczą 23 podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, z których 21 jest uprawnionych do użycia lub wykorzystania broni palnej.

Adresatami przepisów obok Policji są m.in.: ABW, CBA, Straż Graniczna, BOR, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Parku, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Wywiadu, Inspekcja Transportu Drogowego, Kontrola Skarbowa, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Gminna, firmy ochroniarskie, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Artur Kowalczyk