Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szefowie MSW, MON i Policji w Kosowie

- Przyjazd do policjantów pełniących misję stabilizacyjną, trudną i czasami niebezpieczną był moim obowiązkiem jako ministra spraw wewnętrznych – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w czasie wizyty, jaką, wspólnie z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem i komendantem głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim, złożył w Kosowie.

Obaj ministrowie spotkali się z dowództwem Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR i misji UE EULEX. Podkreślili, że obecność policjantów i żołnierzy w Kosowie wciąż jest niezbędna, a ich umiejętności i doświadczenie wysoko oceniane.

Minister Sienkiewicz wspólnie z szefem Policji odwiedzili też policjantów stacjonujących w bazie „Charlie” w Mitrovicy.

KFOR to międzynarodowe siły NATO stacjonujące w Kosowie od czerwca 1999 r. Polski kontyngent liczy około 230 osób. Policjanci i żołnierze służą m.in. na posterunku granicznym między Kosowem i Serbią. W ramach unijnej Misji EULEX polscy policjanci, pomagają zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny w różnych częściach Kosowa, w szczególności na północy kraju. Biorą udział w konwojowaniu osób zatrzymanych i niebezpiecznych przestępców, a także zabezpieczają przejścia graniczne. Policjanci z Polski ochraniają zakłady karne, areszty, obiekty sportowe oraz enklawy mniejszości narodowych i etnicznych. Zapewniają również bezpieczeństwo podczas rozpraw sądowych i przywracają porządek publiczny w czasie zamieszek.