Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rada Ministrów przyjęła projet ustawy o śpb

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MSW projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt adresowany jest do wielu formacji, w tym Policji. Zakłada on szereg zmian w zakresie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Proponowane przepisy to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ich stosowanie powinno być szczegółowo uregulowane ustawowo, a nie jak obecnie w rozporządzeniach. Nowe przepisy w zakresie śpb i broni palnej powinny wejść w życie 5 czerwca 2013 r., bo wtedy tracą moc obecnie obowiązujące. Więcej o projekcie ustawy napiszemy w najbliższym numerze miesięcznika ,,Policja 997”.

Artur Kowalczyk

projektowane przepisy można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych