Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będą zmiany w postępowaniu w sprawach nieletnich

Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przewiduje on niewielkie zmiany w zakresie uprawnień Policji.

Projektowane przepisy określają termin pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka. Nie może on przekraczać 5 dni od podjęcia przez sąd decyzji 
o umieszczeniu nieletniego w rodzinie zastępczej zawodowej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w schronisku. Taka regulacja ma zahamować zjawisko nieuzasadnionego przetrzymywania nieletnich w ,,policyjnych placówkach”. Także dlatego zakreślono 48-godzinny termin zatrzymania nieletniego w placówce. Jeśli w tym czasie sąd nie wyda postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku musi być on natychmiast zwolniony i przekazany rodzicom.  

Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy wdraża wnioski formułowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące wykonywania Krajowego Mechanizmu Prewencji w policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, szczególnie 
w kwestii przedłużających się pobytów w tych ośrodkach.

Warto zaznaczy, że projekt przewiduje możliwość zatrzymywania nieletnich nie tylko przez Policję, ale także Straż Graniczną.

Artur Kowalczyk