Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne izby dziecka - rekomendacje MSW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało przedstawioną przez Komendę Główną Policji koncepcję nowych rozwiązań dotyczących policyjnych izb dziecka. Wiceminister spraw wewnętrznych w piśmie do komendanta głównego policji poinformował o rekomendowanych przez MSW zmianach w koncepcji.

Najważniejsze z nich to:

- Ponowna analiza konieczności likwidacji PID w Zielonej Górze. Zdaniem ministra likwidacja ta wytworzy lukę w południowej części województwa lubuskiego.

- Rezygnacja z likwidacji PID w Będzinie. Co prawda najbliższa Izba znajduje się w oddalonym o 11 km Katowicach, jednak należy ona do najbardziej obciążonych. W 2011 r. przebywało tam 676 nieletnich.

- Umożliwienie w każdej placówce kontaktu nieletniego z psychologiem i pedagogiem (przez 8 godzin dziennie), czy w zależności od potrzeb - badań lekarskich.

Aktualnie w skali całego kraju funkcjonuje 29 policyjnych izb dziecka, które łącznie dysponują 543 miejscami dla nieletnich. Najwięcej placówek znajduje się w województwie śląskim - 4, dolnośląskim - 3 oraz mazowieckim - 3. Zgodnie ze wstępną koncepcją Komendy Głównej Policji liczba policyjnych izb dziecka miała zostać zmniejszona z 29 do 19.

Policja w zaproponowanej analizie wskazała izby dziecka, które sporadycznie w ciągu roku przyjmują nieletnich oraz takie, w których rocznie przebywa 500-800 nieletnich. Przykładowo w Policyjnej Izbie Dziecka w Słupsku w ciągu całego 2011 r. przebywało 17 nieletnich, natomiast w 2010 r. przez 254 dni w tej placówce nie przyjęto żadnego nieletniego. Z kolei placówka w Katowicach w 2011 r. przyjęła 676 nieletnich, a placówka we Wrocławiu - 552 nieletnich. Należy podkreślić, że w każdej placówce, niezależnie od liczby przebywających w niej nieletnich, musi być zapewniona stała opieka policjantów.

Priorytetem nowej koncepcji funkcjonowania policyjnych izb dziecka w Polsce ma być skierowanie wszystkich oszczędności ze zniesionych placówek na poprawę warunków bytowych nieletnich w pozostałych placówkach.

W piśmie z 4 lutego br. wiceminister Michał Deskur zwrócił się do komendanta Marka Działoszyńskiego o ponowne przedstawienie koncepcji funkcjonowania policyjnych izb dziecka z uwzględnieniem uwag MSW.

Więcej na stronie: msw