Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

KRAJ

Rozmaitości

TYLKO SŁUŻBA

Prewencja

Kryptonim „Klimat” – w drugiej połowie listopada w Warszawie odbędzie się COP 19

Stop agresji, czyli zespoły antykonfliktowe policji – zamiast użycia siły – dialog, negocjacje i pokojowe nastawienie

TYLKO SŁUŻBA

Kryminalistyka

Rewolucja w laboratoriach – usprawnienie działania pionu kryminalistyki w Policji zapowiada CLKP

Szkolenie techników – regionalne warsztaty kryminalistyczne zorganizowane przez LK KWP w Lublinie

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Nieuprawnione sprawdzenia w KSIP

Z ciekawości, z chciwości, z miłości – po weryfikacji prawidłowości sprawdzeń w KSIP I CEL dotyczących osób pełniących kierownicze stanowiska w Policji

PAMIĘĆ

Na grobach przedwojennych policjantów

Lubelscy policjanci na Ukrainie

Grób insp. Sobolewskiego odnowiony

Zapalmy dla Nich znicze

TYLKO SŁUŻBA
Przemoc w rodzinie – raport NIK


Biurokracją w ofiary – nowe przepisy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pogorszyły sytuację osób dotkniętych tym zjawiskiem

Przemoc w rodzinie – prewencja

W Suchedniowie pomoc chwalą – tam pomoc ofiarom działa dobrze

Nowe narzędzia, większa skuteczność – program MSW pozwoli policjantom skuteczniej walczyć z przemocą wobec dzieci i wobec dorosłych

REAKCJE

Koszty szkolenia w Policji

Skąd te różnice? – refleksje komendanta CSP w Legionowie na temat średniego kosztu kształcenia w szkołach Policji

TYLKO SŁUŻBA

Policja przeciwko bazgrołom

Ścigają „malarzy” – policjanci z Gdyni średnio raz na tydzień zatrzymują grafficiarza

TYLKO SŁUŻBA

RPO kontroluje izby wytrzeźwień

Za mało izb, zły system – funkcjonowanie izb wytrzeźwień pozostawia wiele do życzenia

TYLKO SŁUŻBA

Wątpliwości policjantów

Pytania i odpowiedzi – powrót do służby

POLICJANCI RATUJĄ

KPP w Sokołowie Podlaskim

Skuteczni i obowiązkowi – policjanci ocalili od śmierci mężczyznę  i kobietę

TYLKO SŁUŻBA

Policyjni piloci w Tatrach

Policja wspiera TOPR

TYLKO ŻYCIE

Rowerzyści

Kolarze w więzieniu – jeszcze do 1 lipca 2015 r. za jazdę rowerem po pijanemu można trafić za kratki

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Listopad w latach 1923, 1973 i 1993

POLICYJNY PITAWAL

Terroryzm w przedwojennej Polsce

Zamach na cytadelę – faktyczni sprawcy nigdy nie zostali ustaleni

TYLKO SŁUŻBA

Kryminalistyka

Wariograf dla koronnego? – czy wprowadzić badanie poligraficzne do procedury przyznawania statusu świadka koronnego?

TYLKO SŁUŻBA

Komunikacja wewnętrzna w praktyce

Jest, choć się o niej nie mówi – twierdzą policjanci z Łodzi

PASJE

Beskidy 2013

Rekordowy rajd – w rajdzie służb mundurowych uczestniczyło czterysta osób

TYLKO SŁUŻBA

Policjant ma prawo

Policjant a nieletni – interwencje wobec nieletniego

PRAWO

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Od nowego roku po nowemu

DAWNO TEMU W POLICJI

Bolesny problem II RP

Dzieci ulicy – przez całe dwudziestolecie międzywojenne na ławy sądowe trafiali młodociani przestępcy

SPORT

Rozmaitości

TYLKO SŁUŻBA

Policja a prawa człowieka

Męski punkt widzenia – o wzrastającej liczbie kobiet w Policji należy dyskutować

Z NAMI

Dobry obyczaj w Policji

Jak tytułować

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura