Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ekwiwalent za urlop bez ograniczeń

Prezydent Bronisław Komorowski 31 października 2013 r. podpisał nowelizację ustawy o Policji, zgodnie z którą policjant zwolniony ze służby będzie miał prawo m.in. do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby – bez ograniczenia tego prawa do trzech ostatnich lat kalendarzowych.

Podpisana przez Prezydenta ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2010 r., który uznał za niezgodny z konstytucją RP zapis ograniczający  zwolnionemu ze służby policjantowi ekwiwalent za niewykorzystane urlopy lub czas wolny od służby jedynie za ostatnie trzy lata.

Jeśli chodzi o policjanta dyscyplinarnie zwolnionego ze służb, czy też skazanego, wobec którego orzeczono zakaz wykonywania zawodu, będzie miał prawo do 50 proc. odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop – również bez ograniczenia tego prawa do trzech ostatnich lat kalendarzowych.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

GB