Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Typowanie sprawców

Ostatnie dwa seminaria z cyklu Psychologia w prawie i kryminalistyce poświęcono sprawcom zabójstw oraz przestępstw seksualnych.

Na Uniwersytecie Warszawskim 13 i 14 listopada odbyły się ostatnie wykłady seminarium naukowego przygotowanego przez CLKP, Wydział Psychologów Policyjnych KGP i Wydział Prawa i Administracji UW. Prof. Monika Całkiewicz z Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mówiła o wadze modus operandi w typowaniu sprawców zabójstw. Pani profesor podkreślała, że w procesie ustalania modus operandi najpierw ważne jest poszukiwanie źródeł informacji, a następnie ocena ich wiarygodności – dopiero później można budować wersje kryminalistyczne. Na podstawie modus operandi można wnioskować o zawodzie i predyspozycjach sprawcy, jego zainteresowaniach, inteligencji i motywacji, co otwiera drogę do profilowania psychologicznego.

Śladom psychologicznym sprawcy poświęcone było wystąpienie podinsp. Urszuli Cur z Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP. Policyjna profiler wróciła do sprawy zgwałcenia z Wieprzyc: w styczniu tego roku młody człowiek zgwałcił uczennicę i okaleczył jej oczy. Niestety do tej pory nie udało się go zatrzymać.

Na zakończenie seminarium prof. Zbigniew Lew-Starowicz przedstawił sposoby diagnozowania sprawców przestępstw seksualnych (głównie pedofilii) i podzielił się swoimi doświadczeniami z wieloletniej praktyki badawczej.

AW