Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

Na początku listopada wejdzie w życie Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych określa, kiedy zatrzymanego poddaje się badaniu lekarskiemu oraz zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych (lub ich braku) do przebywania zatrzymanego m.in. w policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym czy pokoju przejściowym.

Więcej informacji na temat tego rozporządzenia zamieścimy w listopadowym numerze Policji 997.

AW