Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Miednoje 2012

W dwunastą rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości z udziałem rodzin przedwojennych policjantów, którzy tam spoczywają, oraz władz resortu i Policji.

3 września odbyły się uroczystości w Miednoje. Na cmentarzu, otwartym 2 września 2000 roku, spoczywa około 6300 polskich jeńców wojennych, którzy dostali się do niewoli po napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Prawie sześć tysięcy z nich to funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Krzysztof Chrzanowski