Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Piętnastolecie fundacji

W ubiegły weekend Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach obchodziła piętnastolecie działalności.

W piątek, 7 września, z podopiecznymi fundacji spotkali się minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki i komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Uroczystą mszę świętą w katedrze polowej Wojska Polskiego koncelebrował bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy WP, pełniący też funkcję krajowego duszpasterza Policji. Wieczorem wszyscy wspólnie - rodziny poległych na służbie policjantów, zarząd fundacji, z prezes Ireną Zając i przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. Władysławem Padło na czele, duchowieństwo oraz kierownictwo resortu i Policji – złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Tablicą Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji oraz przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

Następnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się uroczysta gala. Przybyłych witała Orkiestra Reprezentacyjna Policji z KSP. W programie ceremonii był czas na refleksję, występy grup działających w ramach programu „Profilaktyka a Ty”, a także podziękowanie darczyńcom i osobom wspierającym działalność fundacji.

Miło nam donieść, że wśród wyróżnionych Medalem „Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile” za zasługi dla fundacji, między innymi obok obecnego szefa Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego i byłego – generała Maka Bieńkowskiewgo, znalazła się redaktor naczelna naszego pisma Irena Fedorowicz. Statuetką zaś, obok między innymi szefa Gabinetu KGP mł. insp.Marka Walczaka, wyróżniony został nasz grafik Krzysztof Zaczkiewicz.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w 1997 r. Od 2006 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Od 15 lat pomaga wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach, organizując dla nich wypoczynek, zaspokajając najbardziej palące potrzeby, ale też wspólnie ze sponsorami i darczyńcami zapewnia lepszy start w dorosłe życie, fundując stypendia i zapewniając miejsca na studiach.

Paweł Ostaszewski