Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt budżetu na rok 2013

MSW przewiduje wydać na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w przyszłym roku 10,2 mld zł - o 400 mln złotych więcej niż w roku 2012.

To największa pozycja w, mającym wynieść 18,6 mld zł (o 1 mld zł więcej niż w 2012 r.), przyszłorocznym budżecie MSW.
8,408 mld zł z tej kwoty przypadnie Policji, Straży Granicznej – 1,2 mld zł, Biuru Ochrony Rządu - 184 mln zł, a Państwowej Straży Pożarnej – 150 mln.
Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie MSW są wydatki na emerytury i renty mundurowe – mają wynieść 7,2 mld zł.

Centrum Personalizacji Dokumentów może liczyć na 227 mln zł, szkolnictwo – 90 mln zł, ochrona zdrowia – 52 mln, Urząd ds. Cudzoziemców – 33 mln zł (zaś bezpośrednio na pomoc dla nich przeznaczono 42 mln zł). Ochotnicze straże pożarne dostaną 28 mln zł dotacji, ratownictwo górskie i wodne MSW – 10 mln, a 6 mln zł zostanie wydane na zarządzanie kryzysowe.

PK