Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czego Polak oczekuje od policjanta i Policji?

W V edycji (styczeń 2012 rok) realizowanego cyklicznie badania opinii pn. Polskie Badanie Przestępczości oprócz pytań dotyczących oceny pracy Policji, poczucia bezpieczeństwa, opinii na temat osobistych doświadczeń respondentów w kontaktach z funkcjonariuszami, zadano pytanie: Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana/i osobiście najważniejsze?

Pozwoliło ono na poznanie oczekiwań społecznych wobec policjantów oraz Policji jako instytucji.

SZYBKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ

Jakie są te oczekiwania? Które są najważniejsze, a które mają mniejsze znaczenie? Wyniki badania pokazują, że badani najbardziej oczekują szybkiego kontaktu z Policją i szybkiej reakcji z jej strony – tego, aby można było łatwo dodzwonić się pod numer alarmowy 997 lub 112 (47 proc.), oraz aby policjanci szybko przybyli po wezwaniu na miejsce zdarzenia (45,2 proc.). Na każdy z tych dwóch aspektów wskazuje niemal połowa z nich. Przypomnijmy, że pytanie kierowane było do 17 000 Polaków powyżej 15. roku życia.

Dla co trzeciego Polaka ważna jest też skuteczność Policji w zakresie m.in. zatrzymania przestępców, odzyskania mienia oraz przywrócenia porządku (32,5 proc.), dla co czwartego obecność patroli Policji w okolicy miejsca zamieszania (25,6 proc.), a dla co piątego uczciwość i nieprzekupność policjantów (22,9 proc.). Na pozostałe oczekiwania wskazuje mniej niż jedna piąta badanych (patrz wykres).

Warto też podkreślić, że oprócz oczekiwania dotyczącego obecności patroli Policji w okolicy miejsca zamieszkania respondentów, które rośnie wraz ze wzrostem wielkości miejscowości, na wsi wymienia je 22,9 proc. badanych, a w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkańców) – 30,6 proc. – wszyscy Polacy (powyżej 15. roku życia) niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania oczekują od policjantów i Policji tego samego.

REALIZACJA

Polska Policja otwarta jest na oczekiwania społeczne. Realizuje je między innymi przez zadania określone w ramach Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010–2012. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na dwa z nich: Priorytet I: Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminowania zachowań szczególnie uciążliwych społecznie, gdzie realizowane są zadania mające na celu zwiększenie liczby policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo interwencyjnym oraz obchodowym, oraz Priorytet IV: Poprawa sprawności działań Policji w obszarze obsługi zdarzeń i działań wykrywczych, w ramach którego podejmowane są działania służące poprawie czasu reakcji na zdarzenie.

Wymienione działania mają charakter priorytetowy i systemowy. Niezależnie od tego istotne jest, aby każdy policjant znał zdeklarowane przez Polaków oczekiwania wobec niego i Policji, co pozwoli mu na bezpośrednią i bieżącą ich realizację.

***

Polskie Badanie Przestępczości realizowane jest cyklicznie od stycznia 2007 roku przez niezależne firmy badawcze. Dotychczas przeprowadzono pięć edycji – ostatnią w styczniu 2012 roku. Jest realizowane na próbie 17 000 Polaków powyżej 15. roku życia – po 1000 respondentów z obszaru działania każdej komendy wojewódzkiej oraz Komendy Stołecznej Policji. Badanie dotyczy przede wszystkim oceny pracy policjantów i skuteczności Policji w walce z przestępczością oraz lęku przed przestępczością. W ostatniej edycji badania zapytano również o najważniejsze dla Polaków kwestie związane z pracą Policji, źródła oceny pracy Policji, ocenę osobistych kontaktów z Policją oraz o ocenę interwencji.

podinsp. Jadwiga Kubik
Wydział Analiz Gabinetu KGP