Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Badanie na żądanie - w uzasadnionych przypadkach

I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski w piśmie skierowanym do szefów garnizonów i szkół Policji przypomniał, że w uzasadnionym przypadkach przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na prośbę obywatela jest realizacją ustawowego zdania Policji, polegającego na inicjowaniu i organizowaniu działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił, że nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego nadal stanowią poważny problem na polskich drogach (pisaliśmy o tym w listopadowym numerze miesięcznika „Policja 997”), dlatego też, choć obecne regulacje prawne nie nakładają na policjantów obowiązku dokonania badania trzeźwości „na prośbę”, to przeprowadzone w uzasadnionych przypadkach badania mają pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z poleceniem nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego dokumentowanie badań w rejestrze odbywa się na ogólnych zasadach, natomiast w rubryce „powód badania” należy wpisać "na żądanie obywatela".

KK