Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dwa warianty lipcowej podwyżki

Trwają prace nad realizacją podwyżek uposażenia policjantów zapowiedzianych na lipiec tego roku. Komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński przedstawił szefom garnizonów i szkół Policji dwa warianty podwyżki, prosząc o analizę i wskazanie preferowanego rozwiązania.

Wariant pierwszy zakłada zwiększenie dodatku za stopień o 300 zł. Ponieważ dodatek za stopień ma charakter powszechny, ten wariant w pełni zrealizowałby ideę objęcia podwyżką wszystkich policjantów i w takiej samej wysokości.

Wariant drugi zakłada przeprowadzenie podwyżki przez zwiększenie mnożnika kwoty bazowej o 0,17 dla wszystkich grup i szczebli zaszeregowania. Wzrost uposażenia po podniesieniu mnożnika i uwzględnieniu automatycznego zwiększenia uposażenia z tytułu wysługi lat wyniósłby 297,7 zł. Mankamentem tego rozwiązania jest zróżnicowanie wysokości podwyżki w zależności od stażu pracy funkcjonariusza.

KK.