Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Niszczenie narkotyków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło propozycję rozporządzenia w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania przez uprawnione służby czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Określa się w nim m.in. szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia narkotyków, do czego jednym z podmiotów uprawnionych są jednostki organizacyjne Policji. Zgodnie z proponowanymi przepisami środki narkotyczne mogą być niszczone pod warunkiem ustalenia odpowiednich jednorazowych lub powtarzalnych procedur postępowania w tym zakresie. Mają one być zatwierdzane przez miejscowo właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. To rozwiązanie wynika z art. 41 ustawy o zapobieganiu narkomanii, zgodnie z którym wojewódzki inspektor farmaceutyczny posiada generalne uprawnienia do nadzoru nad przechowywaniem i niszczeniem środków narkotycznych.

AW

Pliki do pobrania