Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nabór do Sekretariatu Narodów Zjednoczonych

Sekretariat Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dotyczące objęcia stanowisk w Departamencie Operacji Pokojowych (DPKO) oraz Departamencie Zabezpieczenia Operacji Pokojowych (DFS).

Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy następujących stanowisk:

- Police Selection and Recruitment Officer,
- Criminal Information Analysis Officer,
- Police Training Officer,
- Police Officer – policjant.

Kandydaci,oprócz specjalistycznego wykształcenia (ukończenia Akadami Policyjnej i kierunkowych studiów uniwersyteckich w zależności od aplikowanej pozycji), stopnia minimum mł. inspektora, wymaganego w zależności od stanowiska stażu słuzby, powinni równocześnie biegle posługiwać się w mowie i piśmie j. angielskim (pożądana znajomość drugiego oficjalnego języka ONZ, preferowany język francuski). Od kandydatów wymagane jest doświadczenie w służbie w ramach misji poza granicami kraju.Opis każdego ze stanowisk wraz z wymaganiami w załączeniu.

Kandydaci,którzy spełniają kryteria i są zainteresowani naborem, powinni przesłać drogą służbową raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z załączonymi formularzami P-11, P-11 Supplementary Form oraz Employment and Academic Certification. Dokumenty powinny wpłynąć do Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP do dnia 15 grudnia 2011 r.

Dokumenty i załączniki do popraania na stronie Informacyjnego Serwisu Policyjnego