Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bedą zmiany w wynagradzaniu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce zmienić warunki otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza ich obowiązki służbowe.

Według proponowanych przepisów dodatkowe wynagrodzenia będzie przysługiwało policjantowi za każdy dzień wykonywania zadań zleconych (a nie jak do tej pory – jednorazowo). Ma być obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej.

Dotyczy to takich prac jak:

1. obsługa transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t., pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t. – w wysokości 0,25% kwoty bazowej;
2. ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 – w wysokości 0,50% kwoty bazowej;
3. obsługa łodzi motorowej – w wysokości 0,30% kwoty bazowej;
4. bieżąca konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 0,20 % kwoty bazowej;
5. przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości 2 % kwoty bazowej.

W rozporządzeniu określono stały poziom stawki dziennej dodatkowego wynagrodzenia tak, aby uniemożliwić jego uznaniowe różnicowanie.

Istotną zmianą zawartą w projekcie w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia jest nieuwzględnienie możliwości zlecania dodatkowych czynności związanych z obsługą przewożonych ładunków i osób, a także pojazdów takich jak samochody osobowe, osobowo-terenowe, furgony oraz motocykle. Katalog zadań ograniczono do sprzętu transportowego, którego używanie wymaga wykonywania czynności związanych z bieżącą eksploatacją.

AWz
 

Pliki do pobrania