Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BOA ogłasza nabór

Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisku asystent Wydziału Bojowego.

Charakterystyka służby:

udział w działań bojowych polegających na rozpoznawaniu i likwidowaniu zamachów terrorystycznych oraz innych działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków, a także specjalnej taktyki działania.

Wymagania niezbędne:

- wiek 24-30 lat
- funkcjonariusz w służbie stałej
- wysoka sprawność fizyczna
- bardzo dobry stan zdrowia
- duża odporność na sytuacje stresowe
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków
- dyspozycyjność
- prawo jazdy

Ważne:
Warunkiem rozpatrywania przez BOA KGP kandydatury jest wypełnienie i wysłanie e-mailem: boa@policja.gov.pl lub fax-em:((22) 601 80 72 zamieszczonego w załączniku kwestionariusza do dnia 31.08.2011r.

BOA KGP ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, KTÓRZY ZOSTANĄ POWIADOMIENI DO DNIA 15.09.2011r.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- ocenę złożonych dokumentów,
- przeprowadzenie rozmowy wstępnej,
- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym,
- przeprowadzenie badań określających przydatność kandydata do służby w specjalnych warunkach,
- ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSWiA zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Pododdziale Antyterrorystycznym Policji,
- ukończenie z wynikiem pozytywnym przez kandydata Kursu Uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla policjantów Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w zakresie podstaw działań antyterrorystycznych.
 

Pliki do pobrania